Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Naucz się autoprezentacji (konferencja w Poznaniu)

14 marca 2007 roku w godzinach 10:00 – 16:00 w auli Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 odbędzie się I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa : Autoprezentacja – kluczem do sukcesu na rynku pracy.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na autoprezentację jako bardzo istotny element wizerunku potencjalnego pracownika i jego sukcesu na rynku pracy. Konferencja organizowana jest dla studentów kierunków społecznych związanych z edukacją dorosłych z różnych miast Polski. Organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Zawodowego i Personalnego. W Konferencji Wezmą udział zarówno eksperci jak i studenci Koła Naukowego.