Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

"Nauka 2.0: więcej niż internet" na UJ!

W dniach od 17 do 18 kwietnia 2012 roku CITTRU organizuje wyjątkowe wydarzenie – forum poświęcone nowym zjawiskom w nauce, które odbędzie się pod nazwą: "Nauka 2.0: więcej niż internet!". Transmisję on-line z obrad forum można na oglądać na stronie www.nauka2.0.cittru.uj.edu.pl.

Uniwersytet Jagielloński, jako wiodąca polska jednostka badawcza, chce pobudzić dyskusję na temat rozwoju nowoczesnej nauki, zwracając uwagę na wiele możliwości, jakie niesie ze sobą to wszystko, co nazwać możną Nauką 2.0 – nowoczesnymi zjawiskami, które zwiększają potencjał badawczy, polepszają komunikację naukową, a także umożliwiają interakcję oraz dialog ze społeczeństwem.

Chcemy by prezentacje i dyskusje stały się zarzewiem zmian w nauce polskiej, aby przedstawione w trakcie forum rozwiązania wprowadzane zostały w środowisku akademickim naszego kraju – tak poprzez inicjatywy oddolne, jak i działania decydentów polskiej nauki.

W trakcie Forum będzie mowa między innymi o: komunikacji naukowej, obecności nauki w mediach społecznościowych, tworzeniu wirtualnych akademii, roli centrów nauki, relacjach naukowców z mediami i biznesem oraz wielu innych aspektach świata współczesnego uniwersytetu. Organizatorzy podkreślają również, że ideą przewodnią tegorocznego forum jest pokazanie, że nowe tendencje w nauce nie ograniczają się wyłącznie do środowiska internetowego, o czym dobitnie informuje podtytuł konferencji.

Termin Nauka 2.0, w proponowanym przez CITTRU rozumieniu, przedstawiany jest nieco szerzej od powszechnie przyjętej definicji i odnosi się nie tylko do narzędzi internetowych, ale obejmuje także zestaw wszystkich zjawisk, które mają wpływ na kondycję sektora wiedzy. Stąd bierze się podział naszej konferencji na trzy główne części.

W pierwszej zajmiemy się internetem jako tym narzędziem, które umożliwia komunikację, pozyskiwanie danych, ale także daje nowe możliwości uprawiania nauki. W drugiej części marketingiem nauki, którego celem jest przede wszystkim propagowanie osiągnięć i potencjału nauki a także angażowanie społeczeństwa w aktywne uczestniczenie w budowaniu jej kształtu. W części trzeciej rozmawiać będziemy o otoczeniu nauki, czyli instytucjach i środowiskach, które mogą wspierać naukę z zewnątrz.

Wśród zaproszonych gości znajdą się wybitni eksperci, reprezentujące różne koncepcje „otwierania” nauki na nowoczesność. Prelegentami Forum będą m.in.: Robert Firmhofer – dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Marek Niezgódka – matematyk i aktywny promotor ruchu Open Access, Sławomir Zagórski – szef działu Nauka „Gazety Wyborczej”, Lech Mankiewicz – fizyk zaangażowany w społecznościowe projekty naukowe oraz Jan Krzysztof Frąckowiak – szef Biura Promocji Nauki Polskiej „PolSCA” w Brukseli.

Wszelkie szczegóły dotyczące Forum znaleźć można na stronie www.nauka2.0.cittru.uj.edu.pl.

Forum Nowej Nauki jest adresowane do:

  • naukowców,
  • doktorantów,
  • dziennikarzy,
  • pracowników sektora otoczenia nauki,
  • firm zajmujących się technologiami komunikacyjnymi.