Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nauka czeskiego będzie łatwiejsza – dzięki Uniwersytetowi Masaryka w Brnie oraz Uniwersytetowi Śląskie

Republika Czeska jest krajem atrakcyjnym dla Polaków: nie tylko ze względu na możliwości studiowania czy nawiązywania kontaktów handlowych, ale również ze względu na czeską kulturę. Dla tych, którzy nie chcą z Czechami mówić po angielsku, mamy dobrą informację – powstaje nowa strona internetowa do nauki czeskiego dla obcokrajowców.

Mówcie po czesku z mluvtecesky.net

Uniwersytet Masaryka w Brnie we współpracy z partnerami z Czech i innych krajów  (Republiki Słowackiej, Austrii, Niemiec i Polski) tworzy stronę internetową do nauki języka czeskiego dla obcokrajowców – także dla tych, którzy pracują w Czechach lub którzy chcą się uczyć drugiego (po języku polskim) najczęściej używanego języka zachodniosłowiańskiego. Chociaż fakt, że strona mluvtecesky.net będzie nastawiona na naukę języka czeskiego medycznego ucieszy szczególnie studentów medycyny, strona nie będzie się ograniczała tylko do tej dziedziny. Na Uniwersytecie Masaryka w Brnie – drugim co do wielkości uniwersytecie w Republice Czeskiej studiuje obecnie 6942 zagranicznych studentów. Dlatego Centrum Językowe Uniwersytetu Masaryka (CJV MU) zdecydowało się poszerzyć materiały dydaktyczne. „Paradoksalnie język czeski dla obcokrajowców w naszym Centrum Językowym ma słabsze zaplecze dydaktyczne niż języki bardziej popularne, takie jak angielski i niemiecki. Dlatego wpadłem na pomysł, żeby stworzyć stronę internetową, i głęboko wierzę, że pomoże ona w nauce ludziom z całego świata” – mówi koordynator projektu z Centrum Językowego Uniwersytetu Masaryka David Kosina.

Do udziału w projekcie CZKey („Klucz do czeskiego”) razem ze Słowakami i Austriakami został zaproszony również polski partner – Uniwersytet Śląski w Katowicach, będący jedną z kilku instytucji w Polsce, w której uczy się języka czeskiego. Każdego roku coraz więcej studentów jest zainteresowanych studiami bohemistycznymi – w tym roku akademickim jest ich 40, a w przyszłym, dzięki nowo otwieranemu kierunkowi, ich liczba się podwoi. Na pozostałych polskich uniwersytetach studiują setki Polaków, którzy wiedzą, że láska (miłość) nie oznacza laski. Nawet problemy z „fałszywymi przyjaciółmi” nie zniechęcają ich do czeskiego, zwłaszcza że wielu studiujących język czeski wiąże z nim swoje plany zawodowe. „Polacy z łatwością uczą się aspektów i przypadków gramatycznych, ale muszą uważać na formy, które nie zgadzają się z polskimi. Różnice w gramatyce wymagają więcej nauki, jednak zazwyczaj nie stanowi to problemu – wymaga tylko więcej czasu i dobrych materiałów dydaktycznych” – mówi Małgorzata Kalita z Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ w Katowicach, która uczy języka czeskiego od 8 lat, a jej praca z tym językiem rozpoczęła się od fascynacji czeską literaturą. Dlatego też propozycję udziału w tworzeniu strony internetowej www.mluvtecesky.net przyjęła z entuzjazmem.

 

Słowianom nauka języka czeskiego przychodzi łatwiej

Obcokrajowcy przyjeżdżają do Republiki Czeskiej z różnych powodów – najczęściej jako studenci, pracownicy lub partnerzy handlowi, ale także jako partnerzy w małżeństwach mieszanych. Posługiwanie się językiem czeskim jest szczególnie ważne dla osób, które decydują się opuścić tzw. „expat bubble”, czyli towarzystwo obcokrajowców, i przestają używać światowego języka jako pośrednika w komunikacji z gospodarzami. W ramach projektu pracuje również Ivana Rešková, koordynatorka przedmiotu Czech for foreigners na Uniwersytecie Masaryka oraz współautorka książki dla ubiegających się o międzynarodową ochronę Chceme si porozumět a domluvit se. Ponieważ uczy języka czeskiego od ponad 20 lat, ma duże doświadczenie i potrafi dobrze ocenić możliwości studentów: „Chociaż opanowanie języka czeskiego to kwestia indywidualnych umiejętności, można powiedzieć, że najszybciej uczą się Słowianie. Minusem jest ich wymowa, w której, nawet po długim pobycie w Republice Czeskiej, słychać ich języki ojczyste, przez co znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o Rosjan i Ukraińców. Dobrymi wynikami mogą się poszczycić także studenci z Niemiec i Skandynawii – osiągają to dzięki szczeremu zainteresowaniu i systematycznej pracy”. Zasadniczą rolę odgrywa tu kontakt z native speakerami, ale czasami i tu pojawiają się trudności. Wielu studentów skarży się, że są uczeni literackiego języka czeskiego, a w praktyce spotykają się z odmianą potoczną.

 
Pięć wersji językowych już w lecie 2015 r.

Inspiracją dla projektu CZKey była inicjatywa słowackiego partnera Edukácia@Internet, który stworzył podobną stronę internetową do nauki języka słowackiego Slovake.eu. Jest ona promowana za granicą przez słowackie ambasady. Podobny charakter ma również strona mluvtecesky.net, o istnieniu której zostały poinformowane czeskie ambasady. W pracach nad tworzeniem zawartości wzięło udział Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Czeskiego Jako Obcego (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka) oraz Fachhochschule Burgenland w Eisenstadt. www.mluvtecesky.net powstaje przy wsparciu unijnego programu Leonardo da Vinci jako jedyny kurs języka czeskiego dla obcokrajowców on-line opracowany w wielu językach: angielskim, niemieckim, polskim, słowackim i oczywiście czeskim. Niekomercyjny portal tworzony jest przez niemieckiego partnera – Studio GAUS. Uruchomienie zaplanowano na lato przyszłego roku. Nie jest wykluczone, że w przyszłości powstaną kolejne wersje językowe strony.