Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nauka i praca zdalna w dobie pandemii

Pandemia zmieniła nasze życie codzienne, wpłynęła także na rynek pracy i edukację. Wprowadzane obostrzenia związane z nauką i pracą zdalną wymagają od nas przystosowania się do nowych warunków.

Jak zachowujemy się w obliczu pandemii i jakie działania podejmujemy, aby uniknąć zarażenia koronawirusem? Na te pytania odpowiedziało międzynarodowe badanie ankietowe, które w języku polskim można znaleźć pod linkiem https://covid19-survey.org/. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa, pozwalająca zrozumieć samopoczucie ludzi i ewolucję norm społecznych w innych krajach dotkniętych koronawirusem. W Polsce przeprowadzenie ankiety wsparła Fundacja Polonium. Badanie to jest efektem pracy międzynarodowego zespołu ekspertów z 12 ośrodków, w tym m.in. z Harvard Business School, Cambridge University, IESE Business School, Oxford University i University of Warwick. Ankieta jest ciągle ulepszana, jest dostępna w 65 wersjach językowych, a dotychczas wzięło w niej udział pond 110 000 uczestników z 169 krajów.

Jak radzimy sobie z pandemią?

We wspomnianym badaniu ponad 80% Polaków zadeklarowało pozostanie w domach ze względu na zagrożenie epidemiczne – pod tym względem zajęliśmy 22. miejsce wśród wszystkich państw objętych badaniem. 95% rodaków zrezygnowało ze spotkań towarzyskich, 90% częściej myje ręce, a niemal 95% z nas natychmiast poinformowałoby swoich najbliższych oraz osoby, z który mieliśmy kontakt, gdyby pojawiły się u nas objawy koronawirusa. W rankingu krajów, które uznają za wiarygodne udzielane przez władze informacje na temat pandemii, Polska zajęła 42. miejsce, nie jesteśmy także przekonani o tym, że państwo dba o swoich obywateli – pod tym względem klasyfikujemy się na 47. pozycji. Największe zaufanie do władz mają obywatele Nowej Zelandii, Wietnamu, Norwegii, Danii i Singapuru.

Pandemia a działalność uczelni

Na początku roku akademickiego 2020/2021 większość uczelni w Polsce zdecydowała się na wdrożenie hybrydowej formuły zajęć, jednak już z końcem października zastosowano kolejne zmiany. Dynamiczny wzrost zachorowań spowodował wprowadzenie czerwonej strefy na terenie całego kraju nowych obostrzeń, które wpłynęły również na sposób prowadzenia zajęć na uczelniach wyższych – odbywają się one z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Przewidziano wyjątek od tej zasady: rektorzy uczelni mogli podjąć decyzję o realizacji w trybie stacjonarnym tych zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być zrealizowane zdalnie, a także zajęć przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Eksperci alarmują, że pandemia i przedłużające się nauczanie zdalne wpłynie na pogarszanie się wad wzroku u młodych osób. Już przed koronawirusem oczy młodych ludzi były przeciążone ze względu na częste używanie komputerów, telefonów komórkowych i tabletów, a co za tym idzie, konieczność skupiania wzroku na bliskich odległościach. Zajęcia w trybie zdalnym wydłużają czas spędzany przed ekranami, a problem wad wzroku dotyczy już prawie połowy młodych Polaków.

Koronawirus zmienił warunki pracy

Wybuch pandemii sprawił, że pracodawcy musieli wprowadzić znaczące zmiany w organizacji pracy. Konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego spowodowała, że jak wynika z badania przeprowadzonego przez Devire i udostępnionego szkole programowania online Kodilla.com, aż 67% działających w Polsce firm, które dotąd nie oferowały możliwości pracy zdalnej, zdecydowało się na taki krok, jednak jedna trzecia badanych organizacji natrafiła na przeszkody, które uniemożliwiły im wprowadzenie takich rozwiązań. Najszybciej w nowej rzeczywistości odnalazły się sektory, które na co dzień wykorzystują nowoczesne technologie: nieruchomości (92%), branża IT (86%), usługi dla biznesu (84%) oraz SSC/BPO (80%). W tych branżach także największy procent pracowników przeszedł na pracę zdalną. 65% przedsiębiorców zapewniło swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej i niezbędne do niej środki. Jednak dla 35% pracodawców stanowiło to problem – 13% z nich zadeklarowało brak możliwości świadczenia pracy zdalnej, 22% tylko częściowo zapewniło taką możliwość. Najczęściej takie trudności występowały w handlu (35%), administracji publicznej (33%), spedycji i logistyce (30%) oraz motoryzacji i lotnictwie (30%). W wielu przypadkach wynika to ze specyfiki pracy w danej branży, na co wskazywało aż 83% badanych – sektorze transportowym kierowcy nie mogą wykonywać swojej pracy zdalnie, w podobnej sytuacji znajdują się np. sprzedawcy.

Przedsiębiorcy wskazywali także na inne ograniczenia – jedna trzecia z nich zadeklarowała brak sprzętu elektronicznego dla wszystkich pracowników, brak regulaminu świadczenia pracy w trybie zdalnym (8%) czy brak bezpiecznego łącza VPN dostępnego poza firmą (8%).

Branże, które gwarantują stabilne zatrudnienie

Pandemia negatywnie odbija się na całej gospodarce, co zauważa 69% respondentów badania, którzy spodziewają się także zmniejszonego popytu na produkty i usługi, na co wskazało 48% z nich. Eksperci wskazują, że są sektory, które mimo koronawirusa pozostają stabilne. Należą do nich m.in. branża budowlana, nieruchomości, IT i telekomunikacja. Zmiana przyzwyczajeń i przeniesienie wielu z aspektów naszego życia do internetu jest polem dla rozwoju e-sklepów, segmentu food tech (aplikacji, dzięki którym możemy zamówić jedzenie bezpośrednio pod drzwi naszego domu) czy aplikacji mobilnych.

Benefity pozapłacowe w dobie pandemii

Utrzymanie efektywności i zadowolenia zespołu podczas pracy zdalnej jest wyzwaniem dla pracodawców. Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity od wielu lat są jednym z najważniejszych aspektów decydujących o podjęciu współpracy z pracodawcą. Ich rola w 2020 roku jeszcze wzrosła – jak wynika z raportu „Randstad Employer Brand Research” są one bardzo istotne dla 74% kandydatów. Pracodawcy zdają sobie z tego sprawę, dlatego niemal 90% z nich oferuje benefity pozapłacowe, a wartość całego rynku przekracza 12 mld złotych. Utrzymanie satysfakcji pracowników podczas home office jest znacznie trudniejsze, ponieważ proponowane benefity muszą być dopasowane nie tylko do potrzeb zespołu, ale i nowych warunków. Pandemia zmieniła oczekiwania pracowników – przykładowo wcześniej dla aż 72% badanych możliwość pracy zdalnej była atrakcyjnym benefitem, obecnie już niemal co trzecia osoba chętnie wróciłaby do biura. Pracodawcy modyfikują ofertę świadczeń, proponując swoim pracownikom np. przejazdy do biura taksówkami, dopłaty do domowego Internetu, zajęcia dla dzieci czy wsparcie psychologiczne.

Pandemia w znaczący sposób wpłynęła na rynek pracy oraz edukację, większość aktywności w tych sektorach przenosząc do internetu. Pracodawcy i uczelnie przystosowały się do nowych warunków, oferując nauczanie w trybie zdalnym oraz pracę w systemie home office.