Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nauka i Technologia

Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. (CTTMPT) to młoda, prężnie rozwijająca się firma, utworzona przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jako odpowiedź na zaistniałą potrzebę, zarówno środowiska naukowego oraz badawczo-rozwojowego, jak i przedstawicieli przemysłu, w zakresie inicjowania i moderowania współpracy obu sektorów.

Dotyczy to przede wszystkim tych instytucji, które nie posiadają własnych centrów transferu technologii dedykowanych kooperacji z biznesem.
OFERTA CENTRUM:
  • promocja potencjału intelektualnego instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw z branży life science;
  • pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy sektorami nauki i przemysłu;
  • porady w zakresie zarządzania własnością intelektualną;
  • moderowanie procesu komercjalizacji nowatorskich rozwiązań;
  • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla innowacyjnych projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich, grantów rządowych oraz kapitału prywatnego (seed / venture capital, anioły biznesu).
Kontakt z CTTMPT:
tel.: (12) 614 35 58
www.ctt.krakow.pl