Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nazwy stanowisk pracy po angielsku

Co kryje się za tak intrygującymi nazwami, jak Purchasing Assistant czy Chief Growth Officer? Jak rozszyfrować nazwy stanowisk pracy po angielsku? Oto kilka podpowiedzi.

Assistant

Angielski assistant pojawia się chyba najczęściej w znaczeniu asystenta(ki) np. prezesa czy zarządu. Asystent(ka) m.in. uczestniczy w planowaniu strategii działania firmy, przygotowuje raporty z różnych dziedzin, a nawet odpowiada za pracę wybranych działów. Assistant pojawia się także w nieco innych znaczeniach w takich nazwach stanowisk, jak Customer Care Assistant – pracownik działu sprzedaży, Purchasing Assistant – kupiec czy Shop Assistant – sprzedawca.

Director

To osoba opracowująca koncepcję działalności firmy czuwająca nad jej wykonaniem. Najczęściej spotkamy się z: Art Directorem – dyrektorem artystycznym oraz z grupą dyrektorów na poziomie zarządu, do której należą m.in. Account Director – dyrektor odpowiedzialny za kontakt z określonymi klientami lub grupami klientów; Production Director – dyrektor produkcji oraz Sales Director – dyrektor ds. sprzedaży. Co ciekawe, najwięcej spośród dyrektorów polskich odpowiedników wydaje się mieć Land Development Director (lub Real Estate Director) – dyrektor ds. nieruchomości, dyrektor ds. akwizycji gruntów, dyrektor ds. organizacji i rozwoju, szef zespołu zarządzającego nieruchomościami firmy.

Officer

Angielski officer to osoba o wysokim stopniu służbowym, czyli prezes albo dyrektor na poziomie zarządu. Najważniejszy jest Chief Executive Officer (tzw. CEO), czyli dyrektor generalny, dyrektor zarządzający lub prezes zarządu. To on odpowiada ostatecznie za wizję firmy, zarządzanie pracownikami i decyzje kluczowe dla firmy. CEO współpracuje z innymi dyrektorami, których w anglojęzycznej nomenklaturze nazywa się: Chief Financial Officer – dyrektor finansowy, Chief Growth Officer – dyrektor ds. wzrostu, Chief Information Officer – dyrektor ds. informatyki, Chief Operating Officer – dyrektor ds. operacyjnych oraz Chief Purchasing Officer – dyrektor ds. zakupów.

Specialist

Specialist to znawca danej dziedziny, biegły w jakiejś specjalności. Przeglądając oferty pracy, najczęściej trafiamy na specjalistów ds. HR, marketingu, PR, podatków czy szkoleń. Human Resources Specialist, czyli specjalista ds. zasobów ludzkich, zajmuje się zarówno przyjmowaniem nowych pracowników, jak i opieką nad osobami już zatrudnionymi (w tym: systemy motywacyjne, organizacja szkoleń, administracja personalna). Marketing Specialist planuje, koordynuje i realizuje działania marketingowe, ustala politykę sprzedaży i promocji firmy wobec klientów. Public Relations Specialist nawiązuje (dobry) kontakt z otoczeniem oraz kształtuje opinię publiczną w imieniu i na rzecz danej instytucji, przedsiębiorstwa, wspiera realizację wytyczonych przez firmę celów marketingowych czy społecznych. Tax Specialist – specjalista ds. podatków, konsultant w dziale podatkowym lub po prostu doradca podatkowy.

Manager

Menedżer ma wiele wcieleń, jedne z ciekawszych to: Account Manager – opiekun klienta; Brand Manager – menedżer ds. marki, opiekun marki; Business Unit Manager – kierownik oddziału lub dyrektor operacyjny; Content Manager – menedżer odpowiedzialny za zawartość stron internetowych; Customer Service Manager – kierownik ds. obsługi klienta; Database Manager – menedżer ds. baz danych; Help Desk Manager – kierownik biura informacji lub centrum informatycznego; IT Manager – kierownik działu informatycznego; Key Account Manager – kierownik ds. kluczowych klientów.