Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nie wiedzą? Ignorują? Wstydzą się?

Młodzież nie zawsze zabezpiecza się podczas seksu – kto ponosi odpowiedzialność?

Młodzi ludzie często uprawiają seks bez zabezpieczenia, pokazują wyniki najnowszego międzynarodowego badania „Antykoncepcja: Kto ponosi odpowiedzialność?”[1], przeprowadzonego przez Instytut Badawczy GFK wśród młodzieży z 25 krajów świata. Badanie zostało zainicjowane z okazji 4. Światowego Dnia Antykoncepcji, który corocznie jest obchodzony 26 września w około 70 krajach. Tegorocznym hasłem Word Contraception Day jest „Twoje życie. Twoja odpowiedzialność”.
 
Około 45% aktywnych seksualnie młodych ludzi uczestniczących w ww. badaniu przyznało się do uprawiania seksu z nowym partnerem bez stosowania antykoncepcji. To o 25% więcej przypadków seksu bez zabezpieczenia w porównaniu z danymi z ubiegłego roku.[2]
 
W Polsce aż 46% młodych ludzi (49% kobiet – najwyższy wynik w Europie i 43 % mężczyzn), którzy wzięli udział w badaniu odpowiedziało, że odbyło stosunek seksualny z nowym partnerem nie stosując zabezpieczenia. To najwyższy wynik wśród zbadanych krajów europejskich (ponad 40% w Hiszpanii, Szwecji, Rosji, Norwegii i Słowenii).
 
 
Co najważniejsze przed randką?
O czym zatem myślą młodzi ludzie planując życie intymne? Jak pokazują badania, higiena osobista (72%) oraz antykoncepcja (45%) to dwa najważniejsze aspekty przygotowania do randki. Dla mężczyzn na trzecim miejscu po wyżej wymienionych są pieniądze, a w przypadku kobiet wygląd zewnętrzny (fryzura, make up, ubranie).
 
We Francji, Polsce, Włoszech, Słowenii I Turcji kobiety poświęcają więcej uwagi antykoncepcji niż mężczyźni. Higiena osobista jest ważna dla 84% młodych Polek (najlepszy wynik w Europie, obok Włoszek i Słowenek po 83%) i dla 76% Polaków. Jeśli chodzi o antykoncepcję zdecydowanie lepiej przygotowane są kobiety niż mężczyźni w Polsce – 53% kobiet i 38% mężczyzn. Na dalszych miejscach znalazły się pieniądze, ubrania.
 
Znają, ale zapominają…
Z odpowiedzi respondentów ze wszystkich krajów wynika, że prezerwatywy i pigułki to najbardziej popularne metody antykoncepcji. W Polsce prezerwatywę wskazało 90%, pigułkę 88% respondentów, podobnie jak w innych krajach biorących udział w badaniu.
 
We wszystkich europejskich krajach, jako główny powód nieużywania środków antykoncepcyjnych wymieniano brak dostępu do nich w odpowiednim czasie. 37% respondentów z Polski nie miało przy sobie środków antykoncepcyjnych w momencie stosunku.
 
Młodzi niewyedukowani
Badanie „Antykoncepcja: Kto ponosi odpowiedzialność?” (Instytut Badawczy GFK, 06.2010)pokazuje, że młodzi ludzie z Europy i Ameryki Łacińskiej średnio w wieku 16 lat odbywają swój pierwszy stosunek płciowy. W krajach Azji i Pacyfiku oraz USA respondenci wskazali 17 lat jako wiek rozpoczęcia współżycia. 
 
Ponad połowa młodych ludzi (51%) uważa, że jest bardzo dobrze poinformowana w zakresie antykoncepcji. W Europie największa niepewność w kwestii sposobów zabezpieczenia istnieje w Rosji, Polsce i Turcji. 58% mężczyzn z Rosji i Polski, a 54% z Turcji nie czuje się dobrze poinformowana lub wręcz zdezorientowana w kwestii dostępnych metod antykoncepcji. To samo dotyczy kobiet w Rosji (54%) i Turcji (62%).
 
 
Na pytanie „kto według ciebie jest odpowiedzialny za edukację na temat antykoncepcji?” młodzi Polacy wymienili kolejno: rodziców (62%), ginekologa (60%), nauczyciela (52%). Jednym z najważniejszych źródeł informacji na temat wiedzy o antykoncepcji w Polsce jest Internet. W tej ostatniej kwestii różnimy się od innych przebadanych krajów, w których młodzi respondenci częściej ufają jednak żywym nośnikom informacji.
 
Odpowiedzialność
Prawie połowa (47%) młodych Polaków spotkała się z przypadkami nieplanowanych ciąż wśród bliskich przyjaciół i rodziny. Spośród krajów europejskich to kolejny najwyższy rezultat Polski, najmniej przypadków było w Turcji i Szwecji (po 19%). 
 
Podczas, gdy znaczna większość mężczyzn w krajach Europy sądzi, że to od obojga partnerów zależy decyzja o tym, co zrobić, gdy kobieta zajdzie w ciążę po pierwszym stosunku z nowym partnerem, w niektórych krajach skandynawskich panie mają odmienne zdanie w tej kwestii: podczas gdy w Polsce, ok. 90% kobiet uważa, że oboje partnerzy ponoszą odpowiedzialność, w Szwecji i Norwegii, większość młodych kobiet myśli, że to każda z nich jest odpowiedzialna za to jak postąpić. W Szwecji i Norwegii także najwyższa grupa mężczyzn odpowiedziała, że to do kobiety należy decyzja, co w takiej sytuacji zrobić.
 
Mówią jedno, robią drugie
Badanie „Antykoncepcja: Kto ponosi odpowiedzialność?” (Instytut Badawczy GFK, 06.2010), wspierane przez koalicję międzynarodowych organizacji zajmujących się promocją świadomego życia seksualnego, pokazują znaczącą rozbieżność pomiędzy postawą młodych ludzi wobec powszechnej akceptacji i zrozumienia antykoncepcji a ich codziennymi zachowaniami seksualnymi. Wyniki badania uświadamiają także, że niepewność i zawstydzenie różnymi rodzajami antykoncepcji są cały czas powszechne, zwłaszcza stosowanie niepewnych metod, takich jak stosunek przerywany, który przez wielu młodych ludzi jest postrzegany ciągle jako skuteczny.
 
Dane te i płynące z nich wnioski, podkreślają istotę systematycznej i wielowymiarowej edukacji w zakresie antykoncepcji i planowania rodziny. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie.
 
 
 
4. Światowy Dzień Antykoncepcji
Co roku 26 września z okazji Światowego Dnia Antykoncepcji na całym świecie prowadzone są dyskusje społeczne, które zmierzają do zwrócenia uwagi młodych ludzi na tematy związane z odpowiedzialnym życiem seksualnym oraz zwiększania świadomości w zakresie dostępnych metod planowania rodziny, w tym wiedzy na temat nowoczesnej antykoncepcji. W obchody World Contraception Day zaangażowane są pozarządowe organizacje z całego świata. W Polsce Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Europejskie Towarzystwo Antykoncepcji i Zdrowia Reprodukcyjnego, Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON oraz Bayer Schering Pharma 22 września zorganizowały debatę prasową pt. „Czy jesteśmy odpowiedzialni w życiu seksualnym?”. Eksperci (prof. Romuald Dębski, Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; dr Grzegorz Południewski, ginekolog-położnik, Prezes Polskiego Towarzystwa Rozwoju Rodziny; prof. Zbigniew Lew-Starowicz, seksuolog, konsultant krajowy ds. seksuologii; Kazimiera Szczuka, publicystka; Aleksandra Józefowska, Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON) dyskutowali o stanie wiedzy młodzieży na temat życia seksualnego oraz potrzebach związanych z edukacją seksualną w Polsce.
 

Więcej informacji: www.your-life.com , www.pigulka.pl .
[1] Bayer Schering Pharma. “Antykoncepcaj: Kto ponosi odpowiedzialność?” Instytut Badawczy GFK Healthcare. czerwiec 2010
[2] Bayer Schering Pharma. “Porozmawiajmy o seksie I antykoncepcji” TNS Healthcare. Lipiec 2009