Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nominacje do Studenckich Nagród Dziennikarskich

Studenci dziennikarstwa po raz drugi nominowali dziennikarzy do MediaTorów – Studenckich Nagród Dziennikarskich.

Podobnie jak w pierwszej edycji – MediaTory zostaną przyznane w dziewięciu kategoriach: auTORytet (dla dziennikarzy, od których można uczyć się rzetelności, profesjonalizmu i najwyższych standardów), nawigaTOR (za naukę samodzielnego myślenia), TORpeda (za udowodnienie, że szybkość i rzetelność nie muszą się wykluczać), detonaTOR (publikacje, które wybuchły najgłośniej i najbardziej spektakularnie nie tylko w świecie mediów), akumulaTOR (za ładowanie pozytywną energią), promoTOR (za pokazanie, że Internet to coś więcej niż e-mail i Google), prowokaTOR (nagroda za odważne decyzje), inicjaTOR (nagroda dla dziennikarzy, których działanie pokazuje, że „można inaczej”) oraz reformaTOR (nagroda za materiały, które zmieniają rzeczywistość z dobrym skutkiem.
Zwycięzców wyłoni głosowanie, w którym wziąć może udział ponad 4 tysięcy adeptów dziennikarstwa. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczytej gali 29 listopada w Auditorum Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
MediaTory to plebiscyt, w którym studenci dziennikarstwa ośmiu uczleni publicznych (Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Jagiellońskiego) wybierają dziennikarzy i ludzi mediów, których działalność, w danym roku akademickim, uznali za wzorową w tej dziedzinie. Do udziału Plebiscytu zapraszana jest każda czulenia publiczna, na której dziennikarstwo funkcjonuje jako odrębny kierunek.
Organizatorami Plebiscytu są: Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ oraz Stowarzyszenie MediaTory.
Finałowa Gala pierwszej edycji Plebiscytu zgromadziła w Krakowie 1600 widzów, w tym ponad 50 akredytowanych dziennikarzy.
 
Szczegółowe informacje dotyczące MediaTorów, nominacji i samej Gali można znaleźć na stronie internetowej www.mediatory.pl