Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowa Era Erasmusa

10 ośrodków akademickich, setki studentów zaangażowanych w przygotowanie Obchodów X – lecia Programu Erasmus w Polsce.

Znakomitości ze świata nauki, kultury i mediów, szereg koncertów, spotkań integracyjnych, konferencji oraz akcji promocyjno-informacyjnych na uczelniach w całej Polsce pokazujących dorobek oraz tradycję istnienia programu, to wszystko w ramach Nowej Ery Erasmusa, czyli Obchodów X – lecia Programu w Polsce.

Narodziny Erasmusa

Program wymian studenckich Erasmus działa w krajach Europy Zachodniej od 1987 roku. Jego zadanie to współpraca europejskich szkół wyższych w zakresie programów nauczania, dopasowanie i koordynowanie toku studiów oraz umożliwienie studentom dzięki stypendiom wyjazdu na semestr lub dwa na zagraniczną uczelnie.

Polscy studenci dołączyli do programu UE w 1998 roku, czyli dokładnie 10 lat temu. Od tamtego czasu 53 530 polskich studentów miało szansę poznania innych krajów, kultur, języka oraz metod nauczania, czyli wszystkiego, czym jest Program Erasmus. „Dzięki Erasmusowi człowiek zaczyna patrzeć na świat z innej perspektywy, zaczyna rozumieć – albo przynajmniej być świadomym różnić kulturowych, a przede wszystkim uczy się współpracy w międzynarodowym środowisku”, mówi Krzysiek z Warszawy, który był na wymianie
w Finlandii.

Europa w Polsce

Ale program na szczęście nie działa tylko w jedną stronę. W ciągu 10 lat, 9 900 zagranicznych studentów miało okazję poznać Polskę dzięki programowi Erasmus i stać się jej ambasadorami w swoich krajach.

O tym, że nasz kraj jest popularnym celem świadczą statystki. W 1998 Polskę wybrało zaledwie 220 studentów, a w 2006 było ich już ponad 3 tys. A tendencja wzrostowa utrzymuje się, ale jak może być inaczej skoro słyszy się takie opinie ” Czas spędzony w Polsce na wymianie był niesamowity. Pomimo, że wróciłam kilka miesięcy temu, ciągle nie mogę się pogodzić, że to już koniec – chcę wrócić z powrotem”, mówi Laura z Łotwy.

Świętujemy urodziny!!!

W 10 miastach w Polsce, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus, 18 sekcji Erasmus Student Network przygotowuje obchody X- lecia. ESN to ogólnoeuropejska organizacja studencka działająca w 32 krajach Europy. W Polsce działa 29 sekcji lokalnych, w których udziela się 1000 studentów, pracujących na zasadach wolontariatu zgodnie z zasada „Students helping students”.

Obchody rozpoczynają się 13 listopada w Poznaniu, a podsumowane zostaną 4 grudnia
w Gdańsku na uroczystej Gali.
W międzyczasie odbędą się akcje w całej Polsce. Poznań postawił na kulturę i koncerty między innymi Masala Soundsysytem, Muchy; sekcje łódzkie będą udowadniać , że Erasmus da się lubić, Warszawa zaprezentuje pokaz mody, a Olsztyn będzie promował Program Erasmus, jeżdżąc po całym mieście bryczkami. Oprócz wymienionych atrakcji we wszystkich miastach odbędą się spotkania naukowe poświęcone wymianom i ich efektom oraz infomarkety.

Erasmus zostawia ślad

„Obchody X- lecia w Polsce, to czas podsumowań i refleksji a przede wszystkim planów na przyszłość”, mówi Jakub Uniejewski Przewodniczący Zarządu ESN Polska, organizatora Obchodów X – lecia na uczelniach. „Hasło Nowa Era Erasmusa, to nie przypadek, wchodzimy w nowy wymiar Programu, którego sztandarowym Projektem jest Social Erasmus”, dodaje.

Projekt Social Erasmus ma za zadanie zaangażowanie zagranicznych studentów w działania na rzecz społeczności lokalnej. W ramach projektu organizowane są spotkania w przedszkolach, liceum, domach dziecka oraz prowadzone akcje ekologiczne i kulturalne. „Stąd też pomysł, żeby zasadzić 10 tysięcy drzewek – Las Erasmusa – na X-lecie programu, które symbolizują liczbę studentów zagranicznych, którzy przyjechali do Polski na wymianę w ciągu 10 lat ”, mówi koordynator akcji Justyna Adamiec.
To samo dotyczy organizacji spotkań Erasmusów z uczniami w szkołach, gdzie uczniowie mogą z pierwszej ręki posłuchać o danym kraju i sprawdzić język obcy w praktyce, a Erasmusi
promować swój kraj.

„Mamy nadzieję, że następne 10 lat działania programu będzie, jeszcze bardziej owocne
i stanie się nie tylko okazją do poznania kultury i nawiązania niezwykłych przyjaźni, ale będzie również inspiracją na dalsze życie dla wszystkich biorących w nim udział ”, podsumowuje Jakub Uniejewski.