Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowa pracownia informatyczna dla niewidomych studentów

Pracownia informatyczna dla niewidomych i niedowidzących studentów zostanie otwarta na Politechnice Wrocławskiej. To jedyna tego typu placówka na Dolnym Śląsku i jedna z kilku na terenie całego kraju.

Uroczystość odbędzie się 28 kwietnia o godz. 9.30 w bud. C13 (serowiec). Pracownia o wartości znacznie przekraczającej 100 tys. złotych zostanie uruchomiona przez rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusza Więckowskiego oraz fundatora -pana Leszka Czarneckiego, ktorego Fundacja LC Hart w całości pokryła koszty przedsięwzięcia.
 
Na wyposażenie pracowni składają się komputery, oprogramowanie, monitory brajlowskie, elektroniczne brajlowskie notatniki, programy udźwiękawiające zamieniające komunikaty na ekranie na mowę syntetyczną oraz specjalna drukarka do druku wypukłego. Urządzenia te pozwolą na samodzielne korzystanie z komputerów studentom niewidomych i niedowidzącym, którym do tej pory w pracy pomagali przyjaciele. Przeszkoleni pracownicy oraz sami studenci zaprezentują możliwości, jakie daje praca na tych urządzeniach. Z nowoczesnej pracowni będą mogły korzystać wszystkie osoby mające problemy ze wzrokiem.
Fundacja LC Heart w latach ubiegłych przekazywała znaczne środki finansowe na stypendia dla studentów niepełnosprawnych Politechniki Wrocławskiej. Pomoc ta będzie kontynuowana także w przyszłości. Pracownia tyfloinformatycza* – bo taka jest jej właściwa nazwa – jest odrębną formą pomocy w ramach współpracy Fundacji LC Heart z uczelnią.
 
Politechnika Wrocławska od kilku lat wdraża ideę Uczelni bez barier, otwartej i przyjaznej młodzieży niepełnosprawnej.