Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowe kierunki studiów w Radomiu

Nowe kierunki, m.in. filologię polską, angielską i germańską, uruchamia od roku akademickiego 2009/2010 Politechnika Radomska. Wzbogacenie oferty o studia humanistyczne wpisane jest w starania władz uczelni o jej przekształcenie w uniwersytet techniczno-humanistyczny.

Nowo powstały Instytut Filologiczno-Pedagogiczny będzie działał w oparciu o istniejące w Radomiu kolegia nauczycielskie.

Rektor uczelni prof. Mirosław Luft wyjaśnia, że kolegia będą wygaszane, a uczelnia ma dwa lata na połączenie się z nimi. – Kadra kolegiów zgłosiła akces podjęcia pracy w naszej uczelni – dodaje.

W sumie na kierunki filologiczne Politechnika Radomska przygotowała 180 miejsc. – W tym roku będą to wyłącznie studia stacjonarne, ale w przyszłym roku akademickim uruchomimy także studia niestacjonarne – zapowiada prorektor ds. dydaktycznych i studenckich prof. Zbigniew Łukasik.

Nowością w tym roku są także kierunki na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej. Od roku akademickiego 2009/2010 będzie tam można studiować – obok malarstwa i edukacji artystycznej – także architekturę wnętrz i grafikę.

Politechnika Radomska prowadzi rekrutację na ponad dwadzieścia kierunków studiów w ramach m.in. wydziału ekonomicznego, materiałoznawstwa technologii i wzornictwa oraz wydziału mechanicznego. W tym roku uczelnia przygotowała 6,5 tys. miejsc dla studentów pierwszego roku. Obecnie na uczelni studiuje 9,3 tys. osób.

Źródło: INTERIA.PL/PAP