Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowe studia uzupełniające w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie stara się wyznaczać standardy w polskiej edukacji i zawsze być o krok przed innymi. Dlatego na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie stosunków międzynarodowych proponuje dwie nowatorskie i odpowiadające na potrzeby europejskiego rynku specjalizacje.

Pierwsza z nich to Zarządzanie projektami międzynarodowymi.  Jedyne w Polsce połączenie wiedzy z dziedziny stosunków międzynarodowych z przygotowanym według metodyki Project Management Institute (PMI), modułem zarządzania projektami. Absolwenci tej specjalizacji będą doskonale przygotowani do podjęcia pracy nie tylko w korporacjach i organizacjach międzynarodowych, ale także w każdej instytucji zarządzanej projektami. Opiekunem merytorycznym modułu jest Artur Biały, który jako doświadczony kierownik projektów uzyskał certyfikat Project Management Professional (PMP) przyznawany przez PMI Pennsylvania, USA.
Europa i integracja europejska to druga ze specjalizacji. Umiejętności zdobyte na tych studiach gwarantują zatrudnienie w m.in. organizacjach międzynarodowych, administracji krajowej, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach pozarządowych, w tym w organizacjach zawodowo zajmujących się lobbingiem w poszczególnych instytucjach UE, firmach szkoleniowych i konsultingowych zajmujących się kampaniami informacyjnymi, pozyskiwaniem funduszy strukturalnych UE i obsługą przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych. Program został przygotowany przez specjalistów z zakresu integracji europejskiej. Opiekunem merytorycznym specjalizacji jest dr Leszek Jesień, koordynator Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ds. Unii Europejskiej, były doradca Głównego Negocjatora Członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego oraz były doradca Premierów Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego ds. Unii Europejskiej.