Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem nawiązuje dialog z mediami akademickimi

6–7 listopada br. w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, realizowanego z inicjatywy Związku Banków Polskich, odbyło się Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich 2015 (OFMA 2015). Jego celem było zdiagnozowanie problemów, wyzwań i szans stojących przed mediami akademickimi w Polsce.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele ponad 80 mediów akademickich. Powitał ich Mateusz Mrozek, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Uczestnicy OFMA 2015 wysłuchali wystąpienia prof. Krzysztofa Opielińskiego – mówił on o dniu dzisiejszym i przyszłości mediów akademickich. Jacek Rakowiecki z kolei skupił się na możliwościach pozyskiwania funduszy niezbędnych do rozwoju i funkcjonowania tego typu mediów.

Bardzo ważnym punktem całego spotkania była dyskusja „Rola uczelni, mediów i biznesu w zakresie budowania świadomości ekonomicznej wśród młodych ludzi”, w której głos zabrali prof. Wiesław Banyś – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Śląskiego, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich oraz redaktor Grzegorz Miecugow.

Nowoczesne uczelnie w naszym kraju są otwarte na współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Humboldtowska idea uniwersytetu, jako hermetycznej wieży z kości słoniowej, dawno już minęła. Dlatego współpraca jest czymś oczywistym, przy czym edukacja ekonomiczna jest naturalnie wpisana w tę współpracę – powiedział prof. Wiesław Banyś.

Red. Grzegorz Miecugow swe wystąpienie poświęcił roli mediów w zakresie szybkiego informowania, a także ich zaangażowaniu w proces edukowania, w tym ekonomicznego. – Istotą mediów jest przekazywanie treści. Warunkiem koniecznym jest zainteresowany odbiorca oraz nadawca nieabstrahujący od zainteresowań odbiorcy. Obecnie mamy do czynienia z rozproszeniem nie tylko mediów akademickich, ale także tych ogólnopolskich. W związku z tym bardzo ważne jest scalenie i osiągnięcie jak najwyższej ich jakości, zarówno w zakresie treści społecznych, jak i gospodarczych, w tym ekonomicznych – powiedział Grzegorz Miecugow.

W ramach OFMA 2015 odbył się także moduł „Strategia rozwoju mediów akademickich”, w jego trakcie poruszono kwestie dotyczące roli mediów akademickich w życiu współczesnej uczelni, problemów i ograniczeń z jakimi się one borykają, ich funkcjonowania na rynku reklamowym, funduszy grantowych. Mówiono także o Studenckiej Agencji Prasowej i jej redakcji ekonomicznej. W dialogu z przedstawicielami mediów akademickich uczestniczył Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

– Media to bezsprzecznie partnerzy zmian, a zmiany wpisane są w życie każdej szkoły wyższej. Nie wyobrażam sobie sprawnego przepływu informacji na szeroką skalę bez kooperacji z mediami. Dlatego właśnie, prowadząc program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie dialogu z mediami akademickimi, którego celem będzie stworzenie narzędzi potrzebnych do ich sprawnego funkcjonowania, a także wypracowanie zasad efektywnej współpracy – powiedział Waldemar Zbytek.

***

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to jeden z największych programów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej w Polsce. Jego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi.

Program NZB obejmuje swoim zasięgiem 122 uczelnie w całej Polsce. Dotychczas w ramach NZB zrealizowano blisko 600 wykładów, w których uczestniczyło ok. 30 tys. studentów. Przeprowadzono 120 spotkań informacyjnych w ramach tzw. Drzwi Otwartych, z udziałem ponad 20 tys. osób. W ramach działań dodatkowych zorganizowano 8 kompleksowych szkoleń dla ponad 300 pracowników naukowych.     

W roku akademickim 2015/2016, w ramach programu NZB realizowane zostaną następujące moduły tematyczne:

·         Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym.

·         Narzędzia e-gospodarki.

·         Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka. 

·         Nowy wymiar bankowości spółdzielczej.

·         Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe.

Program NZB powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich, a partnerami projektu są także:
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Polska Izba Ubezpieczeniowa, SGB-Bank S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Więcej informacji: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem