Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowy obiekt, nowoczesne laboratorium

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej wzbogacił się o nowy budynek oraz zmodernizowane laboratorium mikroelektroniki i nanotechnologii z wyposażeniem na światowym poziomie.

 

Budynek M-6

Laboratoria dydaktyczne i badawcze Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, utworzonego z dniem 01-01-2002, mieściły się w trzech dosyć od siebie oddalonych kompleksach Wrocławia – w kampusie centralnym (bud. C-2), na terenie zespołu obiektów przy ul. Długiej 61-65 i przy ul. Grabiszyńskiej. Stanowiło to sporą przeszkodę w działalności dydaktycznej i badawczej. Dlatego zapadła decyzja o konsolidacji – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej został ulokowany przy ul. Długiej.

Koszt realizacji (adaptacja i rozbudowa) budynku M 6 o powierzchni około 1800 m2 wyniósł około 11,5 mln zł – były to środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Grabiszyńskiej, dotacji MNiSzW, środków własnych uczelni i wydziału. Obecnie w budynku M-6 znajdują się laboratoria dydaktyczne i badawcze.

 

Laboratorium Mikroelektroniki i Nanotechnologii (bud. M 4)

Laboratorium umożliwia realizację pełnego cyklu badawczego od symulacji działania nowego przyrządu, przez projekt technologii i konstrukcji oraz jego pełną realizację i charakteryzacje w oparciu o posiadane technologie. Jest to jedyne tego typu uczelniane laboratorium technologiczno-pomiarowe w kraju i jedno z nielicznych laboratoriów w Polsce o tego typu potencjale wytwórczym.

Zakupiono szereg systemów, które w znaczący sposób rozszerzyły możliwości wytwórcze i podejmowanie nowych kierunków badań w Wydziałowym Zakładzie Mikroelektroniki i Nanotechnologii, w obszarze mikro- i nanoelektroniki oraz fotoniki, umożliwiając opracowywanie nowej generacji demonstratorów zaawansowanych przyrządów mikro- i nanoelektronicznych, czujników gazów i bioczujników oraz inicjowanie nowych kierunków badań.