Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowy portal dla ambitniejszych

Motywowanie studentów do pracy naukowej, łatwa komunikacja między członkami kół naukowych, współdzielenie projektów naukowych czy publikowanie swoich osiągnięć – takie cele przyświecały twórcom nowego portalu dla studentów aizo.pl

Faktycznie, istnieje w Internecie wiele strony www poświęconych poszczególnym kołom naukowym, powstały ich strony domowe, jednak nie ma serwisu, który pozowałaby na współistnienie całej tej społeczności w jednym miejscu.

Serwis skierowany jest do studenckich kół i organizacji naukowych. Użytkownicy mogą korzystać między innymi z forum dyskusyjnych, systemów aktualności, narzędzi współpracy grupowej, miejsca do przechowywania dowolnych plików.

Duże możliwości komunikacyjne mają stanowić zachętę dla organizacji studenckich do realizacji wspólnych projektów, konferencji, sympozjów, referatów, opracowań badawczo-rozwojowych z możliwą wymianą dokumentów

– Ciekawy pomysł – podsumowuje krótko Piotr Hebda, student Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie – administrator jednego z kół na portalu. – Wszyscy, którzy chcą coś mądrego wnieść do projektu mogą to zrobić w zaciszu swojego akademika czy domu. I fajnie, że osoby którym bliska jest nauka są w jednym miejscu. Może się okazać, że praca nad projektem przebiega intensywniej i bardziej kreatywnie podczas kąpieli w wannie – komentuje z uśmiechem Piotr.