Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowy program podwójnego dyplomu licencjata SGH i Kyungpook National University

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podpisała nową umowę z Kyungpook National University w Korei Południowej. To pierwszy w SGH program podwójnego dyplomu na poziomie licencjackim i pierwszy, który będzie realizowany z partnerem spoza Europy.

 
Rektor SGH i Prezydent KNU podpisują porozumienie (fot. Maciej Górski/SGH)
 
Program podwójnego dyplomu umożliwia zdobycie dyplomów dwóch uczelni w ciągu trzech lat studiów licencjackich. Studenci, którzy wezmą udział w programie, realizują dwa lata studiów w SGH, a trzeci rok w KNU. Obie uczelnie przewidziały po sześć miejsc każdego roku dla swoich studentów w programie. Podczas rekrutacji liczyć się będą wyniki w nauce i znajomość języka angielskiego, a rozmowa kwalifikacyjna odbywać się będzie w obecności przedstawicieli obu uczelni.
 
Kyungpook National University jest partnerem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2006 r. Umowa o utworzeniu programu została podpisana przez Prezydenta KNU – Dr. In Suk Hamm oraz JM Rektora SGH – prof. Tomasza Szapiro 26 czerwca 2014 r. podczas wizyty w SGH delegacji z KNU. To pierwszy tego typu program podwójnego dyplomu, jaki będzie oferowany na poziomie licencjackim (na kierunku: International Economics). Jest to jednocześnie pierwszy program podwójnego dyplomu w SGH podpisany z partnerem spoza Europy. SGH oferuje także programy podwójnego dyplomu na poziomie magisterskim z uczelniami w Niemczech i Portugalii, a także programy umożliwiające zdobycie wspólnych dyplomów z uczelniami we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Austrii, Indii i Izraela.