Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowy regulamin Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Ruszył nabór filmów na jubileuszową, 50. edycję Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Zmianom uległ regulamin, według którego można zgłaszać filmy do poszczególnych konkursów, a co za tym idzie modyfikacjom będzie podlegała sama formuła festiwalu.

W 2010 roku Krakowski Festiwal Filmowy kończy 50 lat. Mimo słusznego wieku, ta najstarsza impreza filmowa w Polsce rozwija się z roku na rok, starając się spełniać oczekiwania środowiska filmowego oraz publiczności, jak również dostosować standardy do międzynarodowych wymogów. W regulaminie 50. edycji wprowadzone zostały zmiany, które poprzez uściślenie formuły festiwalu, wzmocnią jego pozycję na arenie najważniejszych wydarzeń filmowych prezentujących produkcje krótkometrażowe i dokumentalne. Najważniejsze zmiany wymienione są poniżej, pełna treść regulaminu dostępna jest na www.kff.com.pl.
 
 
Nowości i zmiany w pigułce:
 
** Rozszerzona została formuła dotychczasowego konkursu pełnometrażowych dokumentów: oprócz filmów pełnometrażowych prezentowane będą również dokumenty krótsze – o czasie trwania od 30 do 60 min., a co za tym idzie przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody Złoty Róg: dla reżysera najlepszego filmu do 60 minut i powyżej 60 minut oraz dwa równorzędne Srebrne Rogi za szczególne walory artystyczne. Tym samym konkurs otrzymuje nową nazwę: międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych .
 
** Zmienia się metraż filmów dokumentalnych akceptowanych do międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych: w 2010 roku można zgłaszać filmy dokumentalne, animowane oraz krótkie fabuły o czasie trwania do 30 min., co oznacza, że dokumenty dłuższe niż 30 minut nie będą brane pod uwagę przy wyborze filmów do tego konkursu. Dokumenty takie mogą być zgłoszone do międzynarodowego konkursu filmów dokumentalnych.
 
** Zasady konkursu polskiego pozostają bez zmian. Akceptowane tutaj będą:
·         dokumenty do 60 min.,
·         animacje do 30 min.,
·         fabuły do 30 min.,
Z filmów zgłoszonych do konkursu polskiego komisja selekcyjna wybierze filmy, które będą reprezentowały Polskę w konkursach międzynarodowych.
  
** Wymóg premiery polskiej obowiązuje tylko w międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych. W pozostałych konkursach polska premiera filmu nie jest wymagana, jednak pierwszeństwo mają filmy, które nie były prezentowane w Polsce na żadnym festiwalu odbywającym się przed 50. KFF.
 
** W konkursach mogą brać udział tylko filmy zrealizowane po 1 stycznia 2009 roku.
 
** Terminy zgłaszania filmów do selekcji:
·         dla filmów zrealizowanych przed 31 sierpnia 2009 r. : 30 listopada 2009
·         dla filmów zrealizowanych po 31 sierpnia 2009 r.: 11 lutego 2010
 
 

NOWY REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA na www.kff.com.pl