Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

O językach obcych w Krakowie

W dniach 27 – 29 kwietnia w Krakowie odbędą się dwie międzynarodowe konferencje poświęcone edukacji językowej przygotowane przez stowarzyszenia EAQUALS i PASE.

VIII Międzynarodowa Konferencja PASE poświęcona jest nowym wyzwaniom w uczeniu i nauczaniu języków obcych w zmieniającym się świecie. Dotychczasowe konferencje były uznawane za jedne z najważniejszych wydarzeń w środowisku zajmującym się edukacją językową.

 
Uczestnicy konferencji będą mogli usłyszeć wykłady wybitnych autorytetów w dziedzinie nauczania języków, m.in. Jeremy’ego Harmera, Pata Lodge’a,  Bruce’a Milne’a i Stephanie Taylor. Poza sesjami plenarnymi prowadzonymi w języku angielskim, organizatorzy proponują również udział w praktycznych sesjach warsztatowych podzielonych na trzy bloki tematyczne: „Zarządzanie szkołą językową jako placówką oświatową”, „Zarządzanie szkołą językową jako firmą” oraz „Sprzedaż i marketing usług edukacyjnych”.
 
Uroczyste otwarcie konferencji odbędzie się w Auditorium Maximum UJ, 27.04.2007, godz.17:15.
EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) to stowarzyszenie
instytucji zajmujących się edukacją językową, które powstało w 1991 roku. Głównym celem statutowym tej elitarnej organizacji jest popularyzowanie idei zarządzania jakością w nauczaniu języków obcych.
 
PASE (polski odpowiednik EAQUALS) powstało po to, by ułatwiać wszystkim, którzy chcą się uczyć języków obcych, wybór profesjonalnej szkoły językowej.W 1993 stowarzyszenie utworzyło system inspekcji i akredytacji szkół językowych. Instytucjom, które spełniają nowoczesne standardy nauczania języków obcych, przyznaje się znak jakości PASE.
 
Ramowy program konferencji: www.pase.pl