Eurostudent

Oblicza globalizacji – wyniki

Książki otrzymują:

Joanna Brodło (Tuchów)
Małgorzata Dudek (Łódź)
Ola Wolska (Zabrze)

Gratulujemy zwycięzcom! Nagrody zostaną wysłane pocztą.