Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Odpowiedź na rosnące bezrobocie wśród młodych!

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ogłosił aktualizację Sylabusu Kwalifikacji Profesjonalnej 2015 (2015 Professional Qualification Syllabus). Opracowany przez CIMA dokument stanowi odpowiedź na nasilające się obawy dotyczące rosnącego bezrobocia wśród młodych ludzi na całym świecie, koncentruje się na przekazaniu przyszłym profesjonalistom z branży finansowej umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom biznesu – teraz i w przyszłości.

Profesjonalna kwalifikacja CIMA jest idealnym atutem dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją podróż w świecie biznesu, ponieważ wyposaża w solidne podstawy wiedzy z rachunkowości i finansów. Dyplom CIMA jest wysoce ceniony przez pracodawców na całym świecie. Konsultujemy się z czołowymi firmami by zapewnić, że nasz program nauczania odpowiada stale zmieniającym się potrzebom rynkowym. W tym celu, CIMA aktualizuje sylabus co pięć lat. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2010 roku – mówi Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA w Polsce.

 

W trosce o adekwatność kwalifikacji do potrzeb rynku i zwiększenie atrakcyjności swoich członków wśród pracodawców, Instytut objął badaniem organizacje z całego świata. Uzyskane w ten sposób wnioski posłużyły do opracowania opisu zakresu kompetencji i nowej procedury oceny, skoncentrowanej na umiejętnościach i kompetencjach, których pracodawcy oczekują od swoich pracowników działów finansowych.

 

Czołowi pracodawcy na świecie wskazali następujący zestaw kompetencji: podstawowe umiejętności rachunkowe i finansowe, operatywność oraz zdolności interpersonalne i przywódcze. Powyższe informacje odegrały zasadniczą rolę przy opracowywaniu programu nauczania, który spełnia potrzeby zarówno słuchaczy, jak i pracodawców dążących do usprawnienia sposobu prowadzenia biznesu.

 

Nowe obszary tematyczne z rachunkowości zarządczej, takie jak zarządzanie „big data”, transformacja roli pionów finansowych czy też długoterminowy i zrównoważony rozwój, połączone zostały ze zintegrowanymi studiami przypadku, które dodano do programu kwalifikacji. Celem takiego zabiegu jest konsolidacja procesu edukacyjnego i uwzględnienie w nim sytuacji występujących w praktyce zawodowej.

 
 

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) to instytut zajmujący się kształceniem profesjonalistów z dziedziny zarządzania finansami. Oferuje międzynarodowy program kwalifikacji zawodowych w dziedzinie tzw. rachunkowości zarządczej (ang. management accountancy). CIMA gromadzi obecnie 218,000 członków oraz studentów w 177 krajach świata. Program szkoleniowy poświęcony jest wyłącznie kształceniu specjalistów na potrzeby pracy w środowisku biznesowym. Głównym obszarem zainteresowania CIMA jako kwalifikacji jest zarządzanie przedsiębiorstwem i rola strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. Kwalifikacja CIMA popularna jest wśród konsultantów, doradców finansowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za procesy planowania i kontroli oraz osoby decydujące o strategii firmy. Więcej informacji na temat CIMA znaleźć można pod adresem www.cimaglobal.com.