Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ogólnopolska Giełda Projektów

Zapraszamy instytucje kultury, organizacje pozarządowe, praktyków i animatorów kultury do współtworzenia programu VI Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2016 roku w Lublinie.

Tegoroczna edycja Giełdy poświęcona będzie współpracy międzypokoleniowej, zgodnie z wybranym przez internautów hasłem „Animacja + generacje”.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne spotkanie około 250 animatorów kultury z całej Polski. Wydarzenie służy prezentacji różnorodnych działań animacyjnych, jest okazją do wymiany doświadczeń oraz budowania sieci kontaktów między praktykami kultury. Niewątpliwą wartością giełdy jest program w całości tworzony przez praktyków kultury i dla praktyków kultury. Ponadto udział w wydarzeniu jest darmowy, a rejestracja otwarta. Wszelkie informacje o poprzednich edycjach Giełdy znajdują się na stronach internetowych Narodowego Centrum Kultury, w szczególności na portalu Platforma Kultury.

Współorganizatorami VI Ogólnopolskiej Giełdy Projektów są: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Urząd Miasta Lublin oraz Warsztaty Kultury w Lublinie.    

Zachęcamy do współtworzenia Giełdy Projektów poprzez: 

Ramowy program tegorocznej giełdy projektów oraz zaproszenie do udziału w projekcie od Dyrektora Narodowego Centrum Kultury
 
Więcej informacji na stronie www.warsztatykultury.pl