Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ogólnopolska Konferencja o Przeciwdziałaniu Przemocy wobec Kobiet

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej problemowi przemocy wobec kobiet, która odbędzie się 25 listopada 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Przemoc wobec kobiet, to zjawisko często ignorowane, a wręcz pomijane, czego skutkiem jest niska świadomość społeczna związana z tym problemem. Konferencja ma na celu uświadomienie i ukształtowanie prawidłowych zachowań w środowisku przyszłych prawników, psychologów i lekarzy, przygotowanie do pracy z ofiarami przemocy, jak również zerwanie
z wieloma mitami
dotyczącymi problemu przemocy.
Wśród tematów, które zostaną poruszone podczas projektu możemy znaleźć m.in. funkcjonowanie Niebieskich Kart, zjawisko zbrodni kuchennych czy psychologiczne mechanizmy przemocy domowej.

Patronat merytoryczny nad Konferencją objęła, znana ze swojej działalności prospołecznej, Sędzia Anna Maria Wesołowska. Do wygłoszenia wykładu oraz udziału w dyskusji zostało zaproszonych wielu prelegentów, specjalistów w swojej dziedzinie, z różnych środowisk: akademickich, politycznych, pozarządowych, których obecność gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i liczne ciekawe dyskusje. W Konferencji weźmie udział m. in. Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości oraz założycielka Centrum Praw Kobiet – Urszula Nowakowska.

Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz do rejestracji swojego uczestnictwa pod adresem: www.elsa.org.pl/konferencjaprzemoc