Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ogólnopolska sesja kół naukowych

W najbliższy czwartek (od 9.00 do 12.15) i piątek (od 9.00 do 14.15), na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (Centrum Kongresowe UR, al. 29 Listopada 46), odbywać się będzie II Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych. Równocześnie w holu zaprezentowana zostanie naukowa Sesja Posterowa.

Ogólnopolska

Sesja Kół Naukowych

Kraków  26 –  27 maja  2011

 

 

Program Sesji:

 

26 maja 2011

  

 9.00 – 9.10         powitanie Gości i Uczestników

 9.10          – 9.20           uroczyste otwarcie Sesji przez JM Rektora

 

9.20 – 9.30         przedstawienie referatu z   Architektury Krajobrazu – Studiów

                                Międzywydziałowych   Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie             

       Koło Naukowe Architektów Krajobrazu

 

– Sandra Będziszewska

„Galeria Krakowska jako przykład dewastacji historycznego krajobrazu Krakowa”

Opiekun naukowy: dr inż. Adam Rużyczka

 

 

9.30  – 9.40     przedstawienie referatu z  Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Koło Naukowe Ekonomistów

 

– Ewelina Kamińska

„Merchandising – cichy sprzedawca”

Opiekun naukowy: dr  inż. Tomasz Wojewodzic

 

9.40 – 9.45        dyskusja

 

9.45 – 9.55           przedstawienie referatu z  Wydziału Inżynierii Środowiska             i  Geodezji  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

       Koło Naukowe Geodetów

                                  

Karolina Bernat

„Analiza i ocena procesów urbanizacyjnych na przykładzie miejscowości Gołąb i ich wpływ na funkcję rolniczą”

Opiekun naukowy: dr inż. Barbara Prus

 

 

9.55 – 10.05      przedstawienie referatu z  Wydziału Inżynierii Środowiska            i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

                                   Koło Naukowe Inżynierii Srodowiska

                                                                                 

 

– Michalina Kotowicz, Dawid Forusiński,Katarzyna Kamińska,Michał

 Ciechan,Sylwia Burczyk,Beata Gadowska,Małgorzata Lech

Geotechniczne aspekty eksploatacji górskich zbiorników zaporowych na przykładzie  Jeziora            Czorsztyńskiego”                                                                            Opiekunowie naukowi:  dr inż. Ewa Kozielska-Sroka, dr inż. Tymoteusz Zydroń, dr inż. Piotr  Michalski

 

10.05 – 10.10      dyskusja

 

10.10 –  10.20    przedstawienie referatu z   Państwowej Wyższej Szkoły

                               Zawodowej  w  Krośnie

                            Studenckie  Koło Naukowe  Ekologów

 

Monika Klamut, Agnieszka Baran, Aleksandra Guzik

„Integrowana produkcja roślin w województwie podkarpackim w latach                                2006-2010 i perspektywy jej rozwoju”

Opiekun naukowy: dr inż. Marta Pisarek

 

10.20 – 10.30     przedstawienie referatu  z Wydziału Leśnego Uniwersytetu

                                Rolniczego w Krakowie

                            Koło Naukowe Leśników

 

-Wojciech Mrowiec

         Wielkość stad ptaków a jakość odpoczynku – przykład

nurogęsi  Mergus merganser”

Opiekun naukowy: dr inż. Michał Ciach

 

10.30 – 10.35     dyskusja

 

10.35 – 11.00     przerwa ( kawa, ,herbata)

 

11.00 – 11.10      przedstawienie referatu z Uniwersytetu Przyrodniczego              w Lublinie

                            Koło Naukowe Ekonomii

 

– Anna Rożen

Polski handel zagraniczny owocami i przetworami owocowymi na przestrzeni lat 2000 – 2009”

Opiekun naukowy: dr Dariusz E. Staszczak

 

11.10 – 11.20     przedstawienie referatu  z Wydziału Ogrodniczego

                                Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

                                   Koło Naukowe Ogrodników

 

– Joanna Dąbrowska, Monika Ropek

         „Zdrowe jest piękne –  czyli jadalne owoce roślin ozdobnych

            Opiekun naukowy: dr inż. Anna Kołton

 

11.20 – 11.25      dyskusja

 

11.25 – 11.35      przedstawienie referatu z Uniwersytetu Przyrodniczego              w Poznaniu

                            Koło Naukowe Ekonomistów Agrobiznesu

 

– Kamila Wierzbicka

          Usługi bankowości elektronicznej wśród studentów pochodzących

 z  obszarów wiejskich”

Opiekun naukowy:  dr Wawrzyniec Czubak

 

11.35 – 11.45      przedstawienie referatu z Wydziału Rolniczo- 

                                Ekonomicznego  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie                                

                                   Koło Naukowe Rolników

 

– Małgorzata Borek, Karolina Maruszak

Co to znaczy zielone – badania zawartości chlorofilu w kolorowych liściach”

Opiekun naukowy: dr inż. Renata Bączek-Kwinta

 

11.45 – 11.50      dyskusja

 

11.50 – 12.00      przedstawienie referatu z Wydziału Hodowli i Biologii

                                Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

                                   Koło Naukowe Rybaków

 

– Jakub Popek

Stężenie metali ciężkich w mięśniach ryb bytujących w rzece Silnica (miasto Kielce)”

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek

 

12.00 – 12.15      dyskusja i podsumowanie I dnia Sesji

12.15 –  13.15      obiad

13.15 – 15.45      czas wolny

15.45 – 16.45      zwiedzanie „Podziemia Rynku w Krakowie”

                                   (uczestnicy Sesji z zaproszonych Uczelni)

18.00 – 22.00     Kopiec Kościuszki – spotkanie integracyjne

                              (wszyscy uczestnicy Sesji)

 

 

27  maja  2011

 

8.00 – 9.00                  śniadanie  (dla uczestników z zaproszonych Uczelni)

9.00 – 9.05                  otwarcie II dnia Sesji

 

9.05 –  9.15           przedstawienie referatu  z Uniwersytetu Rzeszowskiego

                                   Koło Naukowe SKN Rolników „Włościanin”

 

– inż. Anna Szewkienicz

„Biegaczowate (Koleoptera,Carabidae) w ekosystemach leśnych południowo- wschodniej Polski”

Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Olbrycht

 

9.15 – 9.25            przedstawienie       referatu z      Zachodniopomorskiego Uniwersytetu   Technologicznego w Szczecinie

                            Studenckie    Koło Naukowe Ekonomii „Inwestor

 

– Michał Ciszek, Piotr Baran, Mateusz Haszto

             „Giełda” na giełdzie a akcjonariat obywatelski”

                 Opiekun naukowy: dr Janusz Myszczyszyn

 

9.25 – 9.30            dyskusja

 

9.30 – 9.40            przedstawienie referatu z Wydziału Inżynierii Produkcji                 i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

                            Koło Naukowe Techniki Rolniczej