Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego

Studenci prawa i administracji z całej Polski mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Prawa Europejskiego. Projekt organizuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Słubice.

Konkurs przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap polega na napisaniu eseju na jeden z tematów zamieszczonych na stronie internetowej konkursu. Uczestnicy powinni oprzeć się na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Termin nadsyłania prac upływa 13 maja 2007 r. Autorzy 25 najlepszych esejów zakwalifikują się do etapu finałowego, w którym rozwiążą test z zakresu prawa Unii Europejskiej. Finał odbędzie się 25 maja 2007 r. w Słubicach. Osoby, które zajmą w nim pierwsze trzy miejsca, zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami.
 
Projekt z powodzeniem odbywa się od roku 2003. Od początku wspiera go profesor Marian Kępiński, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który również w tym roku został patronem merytorycznym konkursu. Nad poprawnością merytoryczną czuwa także prof. Tadeusz Gadkowski z WPiA UAM oraz prof. Matthias Pechstein z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Patronat honorowy nad projektem sprawuje Wojewoda Lubuski Wojciech Perczak.
 
Tematy esejów oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.elsa.org.pl/okpe.