Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ogólnopolskie Forum Kół Akademickich

W dniach 16-17 listopada w Wyższej Szkole Bankowej i Hotelu Mercure Hewelius w Gdańsku odbędzie się Ogólnopolskie Forum Kół Akademickich.

Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Komisji Nadzoru Finansowego organizuje II Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych, skierowane do studentów i wykładowców, poszerzających swoje zainteresowania w dziedzinie finansów, ekonomii, giełdy i rynku kapitałowego. Forum odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2007 r. w Wyższej Szkole Bankowej i Hotelu Mercure Hewelius w Gdańsku.
Przez dwa dni studenci Forum będą mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach i prezentacjach prowadzonych przez specjalistów i praktyków z GPW i rynku kapitałowego.
Zajęcia będą dotyczyły: instrumentów pochodnych, strategii inwestycyjnych, zasad zarządzania portfelem papierów wartościowych, nowego rynku New Connect, psychologii inwestora giełdowego jak również analizy fundamentalnej – to tylko niektóre propozycje jakie przygotowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.
W programie zaplanowano również dyskusję dotyczącą współpracy i form kontaktów kół naukowych z całej Polski. Przewidujemy, że udział w Forum weźmie ok. 100  reprezentantów kół naukowych działających na polskich uczelniach ekonomicznych.
Zgłoszenia do udziału w Forum będą przyjmowane do dnia 6 listopada 2007 r. na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne dla studentów, natomiast koszty przejazdu należy pokryć we własnym zakresie. FERK zwraca koszty noclegów dla uczestników Forum.
Każde koło naukowe otrzyma imienne certyfikaty uczestnictwa w Forum.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy kontaktować się z p. Joanną Wolniewicz, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, tel. (22) 537 71 62, e.mail: joanna.wolniewicz@ferk.pl