Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich – 6-7 listopada 2015

Wydarzenie odbędzie się w ramach uroczystości XX-lecia powstania Parlamentu Studentów RP, co podkreśla nie tylko znaczenie, ale i dotychczasowy wkład mediów akademickich w rozwój kultury studenckiej w Polsce.

Dziś redakcje akademickich telewizji, rozgłośni, czasopism i portali, tak jak przedstawiciele największych mediów w kraju, aby realizować swoje zadania muszą skutecznie mierzyć z nowymi trendami oraz wymogami rynku. Stawia to przed setkami osób zaangażowanych w ich tworzenie liczne wyzwania, zarówno w zakresie modelu zarządzania redakcją, jak i rozwoju samego warsztatu dziennikarskiego.
 
Zmiany dotyczą bowiem, z jednej strony oczekiwań odbiorców, nowych kanałów skutecznej komunikacji czy formy przekazywania informacji, a z drugiej konieczności poruszania się np. po rynku reklamowym czy umiejętności tworzenia wspólnych, ponadredakcyjnych projektów.
 
Misją Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich będzie stworzenie stałej platformy dyskusji środowiskowej, wymiany doświadczeń i wskazywania szans na rozwój tego typu mediów oraz wspólne działania, zmierzające do skutecznej realizacji przyjętych wniosków.

 

 Harmonogram

6 listopada (piątek)

16:00 – Oficjalne otwarcie OFMA 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie

16:10 – „Media akademickie – dziś i jutro” (profesor Politechniki Wrocławskiej, Krzysztof Opieliński)

16:25 – „O dedykowanych funduszach grantowych dla mediów akademickich” (Prezes Fundacji „Fundusz Mediów”, Jacek Rakowiecki)

16:35 – „Rola uczelni, mediów i biznesu w zakresie budowania świadomości ekonomicznej wśród młodych ludzi”, wystąpią m.in. redaktor Grzegorz Miecugow oraz prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz

17:50 – Podpisanie porozumienia o partnerstwie w projekcie „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, realizowanym w ramach Programu Edukacyjnego NZB

18:45 – „Media akademickie – problemy, wyzwania, szanse”

19:00 – Dyskusja

20:30 – Podsumowanie i przyjęcie wniosków końcowych

21:20 – Powołanie stałego Zespołu Koordynującego OFMA

22:00 – Zakończenie

 

7 listopada (sobota)

Warsztaty i panele w tym m.in.

    „Czy trudno jest napisać reportaż?”
    „Demaskatorzy czy łowcy taniej sensacji? Rola tabloidów we współczesnym świecie”
    „Jak komentować wydarzenia sportowe”
    „Niełatwa sztuka redakcji tekstu”

 
Strategia Rozwoju Mediów Akademickich – 6 listopada 2015 r.

Piątkowy panel w ramach OFMA 2015 ma być początkiem pogłębionej, środowiskowej dyskusji na temat przyszłości, problemów, wyzwań i szans stojących przed mediami akademickimi w Polsce. W jej ramach poruszone zostaną takie kwestie jak m.in.

  •     Rola mediów akademickich na współczesnej uczelni,
  •     Podstawowe problemy i ograniczenia funkcjonowania mediów akademickich,
  •     Media akademickie na rynku reklamowym,
  •     Dedykowane fundusze grantowe jako dodatkowe źródło finansowania redakcji akademickich,
  •     Idea Studenckiej Agencji Prasowej i akademickiej redakcji ekonomicznej.

Dyskusja ma mieć charakter otwarty, zapewniając każdemu możliwość wyrażenia swojej opinii, wymiany doświadczeń czy także zwrócenia uwagi na inne tematy, istotne z punktu widzenia danej redakcji czy typu medium. W tej części, szczególnie organizatorzy liczą na udział redaktorów naczelnych, wydawców i osób odpowiedzialnych przed władzami uczelni za media. Panel dostarczy wielu interesujących wniosków i da impuls do kontynuowania dialogu oraz zacieśniania współpracy w przyszłości.

 
Media Student – 7 listopada 2015 r.

Sobotnia konferencja jest kolejną odsłoną cyklu spotkań i warsztatów dziennikarskich, prowadzonych przez wybitnych specjalistów, skierowanych do młodych dziennikarzy z całego kraju. Dotychczas, w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ponad 100 redakcji akademickich wszystkich typów mediów, a gośćmi poprzednich edycji byli m.in. Hanna Krall, Wojciech Jagielski, Artur Andrus i Beata Tadla. W tym roku uczestnicy będą mogli wziąć udział w takich panelach jak m.in.

  •     „Czy trudno jest napisać reportaż?”
  •     „Czy manipulacja to drugie imię mediów? O tajnikach kreowania opinii publicznej”
  •     „Demaskatorzy czy łowcy taniej sensacji? Rola tabloidów we współczesnym świecie”
  •     „Jak komentować wydarzenia sportowe”
  •     „Niełatwa sztuka redakcji tekstu”

W zawodzie dziennikarza ważna jest praktyka, dlatego organizatorzy chcą stworzyć szansę skonfrontowania własnych umiejętności z bogatym doświadczeniem wieloletnich redaktorów największych mediów w Polsce.

Pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji na stronie: www.nzb.pl

fot. Shutterstock