Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Okiem eksperta: Kariera w bankowości

W jakim kierunku rozwija się branża bankowa? Jakie daje możliwości kariery młodym ludziom?

Dzisiejsza bankowość to więcej niż tradycyjne rozumienie tego słowa. Nie ogranicza się już tylko i wyłącznie do klasycznych produktów oraz usług finansowych. Nowoczesne finanse przenikają naszą codzienność, przez co skomplikowane produkty finansowe stają się bardziej dostępne. Wraz z coraz mniej rentownymi, tradycyjnymi formami oszczędzania klienci poszukują nowoczesnych i alternatywnych, ale przede wszystkim bezpiecznych sposobów lokowania pieniędzy. Dynamika zmian oraz konieczność dostosowania się instytucji finansowych do międzynarodowych regulacji stwarza ogromne szanse na rynku pracy dla młodych ludzi. Mają oni możliwość poznania branży oraz aktywnego uczestniczenia w tworzeniu i ulepszaniu procesów finansowych. Większość instytucji finansowych nieustannie pracuje nad rozwojem swoich usług, przez co praca w nowoczesnej bankowości jest dynamiczna, pełna wyzwań. Rosnąca w Polsce liczba międzynarodowych instytucji daje bez wątpienia interesujące możliwości kariery młodym ludziom.

Mateusz Mirek, Director – New Issues
Acceptance & Client Service, Reconciliation & Investigation

 

Nie mam wątpliwości, że coraz większa grupa klientów będzie rezygnowała z wizyty w oddziale banku, ponieważ obecnie łatwiej i szybciej jest zainstalować aplikację w telefonie czy założyć konto przez internet. Bankowość przenosi się do chmur obliczeniowych, tam też w większym stopniu otwierają się możliwości dla przyszłych pracowników banków. Z jednej strony wiedza z zakresu finansów będzie stale ceniona, z drugiej sprawne poruszanie się w obszarze nowych technologii, w tym m.in. fintechów, Big Data czy też cyberbezpieczeństwa będzie cennym atrybutem bankowca. Pod presją bankowości elektronicznej zmieniają się również codzienne relacje i kontakty z klientem – to kolejny ciekawy obszar, który będzie wymagał dodatkowych umiejętności od pracowników. Struktura bankowości zmienia się, co stanowi nie tylko duże wyzwanie, ale przede wszystkim szansę dla wszystkich planujących karierę w bankowości.

Paweł Minkina
Doradca Zarządu Związku Banków Polskich