Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Olimpiada Przedsiębiorczości. Nagrody dla 25 laureatów

4 czerwca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się Gala Olimpiady Przedsiębiorczości.

W obecności wiceminister Krystyny Szumilas (MEN) laureatom i ich opiekunom merytorycznym uroczyście wręczono nagrody rzeczowe i stypendia. Czekają na nich ponadto specjalne uprawnienia i indeksy najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce.  Szkoły laureatów otrzymały pakiety publikacji a dyrektorzy podziękowania od Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

 W zakończonej właśnie IV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości uczestniczyło blisko 20 tys. uczniów z ponad 1000 szkół w Polsce. 25 najlepszych zawodników oraz ich opiekunowie merytoryczni spotkali się na uroczystości wręczenia dyplomów i nagród.

– Zdaliście dzisiaj bardzo ważny egzamin, odbieracie nagrodę za przedsiębiorczość. To, że możemy was dzisiaj nagradzać, to efekt tego co się zdarzyło 20 lat temu, dokładnie 4 czerwca. Wtedy też ludzie zdawali pewien egzamin i zdali go dobrze – powiedział Radosław Jasiński, dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. – Macie wielką wiedzę na temat przedsiębiorczości, ale jednego i wy i wszyscy inni Polacy musimy się jeszcze nauczyć: jak chwalić się swoim sukcesem, jak go pokazywać, jak go promować, jak świętować. Zatem świętujcie swój sukces, chwalcie się nim, promujcie go i budujcie na nim swoją przyszłość.

Zdaniem dr Jacka Bartkiewicza prezesa zarządu Banku BGŻ młodzież poprzez sam start w olimpiadzie udowodniła posiadanie ducha przedsiębiorczości. – Z pewnością niektórzy z was już w trakcie studiów spróbują zmierzyć się z działalnością gospodarczą, bo ludzie przedsiębiorczy nie mają czasu czekać. To symboliczny dzień – 20 lat po słynnych wyborach dostajecie nagrody, myślę, że zapamiętacie tę datę do końca życia – dodał Jacek Bartkiewicz.

W trakcie uroczystości odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: dr. Jacka Bartkiewicza, prezesa zarządu Banku BGŻ, fundatora stypendiów dla laureatów, prof. Witolda Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PricewaterhouseCoopers, dr. Wiesława Rozłuckiego, pierwszego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Andrzeja Sadowskiego, wiceprezesa Centrum im. Adama Smitha.

Paneliści w swoich wypowiedziach koncentrowali się na ocenie stanu przedsiębiorczości w Polsce po 20 latach gospodarki rynkowej oraz na tym jaki jest jej obraz na tle przedsiębiorczości na świecie. Omawiano również bariery przedsiębiorczości i sposoby ich przezwyciężania. – Przedsiębiorca musi być innowacyjny, mieć apetyt na ryzyko i zdolność realizacji – podkreślił Wiesław Rozłucki.

Pierwszą osobą, która odebrała dyplom i nagrody, był zwycięzca zawodów − Konrad Bąbliński z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, kolejnymi: Paweł Czarnecki z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i Michał Lubaś z LXIV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

– Każdy kolejny etap olimpiady był przygodą, a rozwiązywanie każdego kolejnego zadania olimpijskiego sprawiało satysfakcję – powiedział Konrad Bąbliński. – Nauka przedsiębiorczości to tak naprawdę nauka życia, a szkoły, które startują w olimpiadzie, dzięki temu mają uczniów, którzy potrafią lepiej sobie radzić z problemami codziennego życia – zaznaczył Patryk Araszkiewcz, który przygotowywał zwycięzcę do zawodów – Praca z olimpijczykami to wielka satysfakcja.

Na zwycięzców i ich opiekunów merytorycznych, którzy wspierając swoich uczniów w przygotowaniach, przyczynili się do ich sukcesu, czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe: laureaci miejsc 1−5 i ich opiekunowie otrzymali wysokiej klasy notebooki, laureaci miejsc 6−15 i ich opiekunowie – palmtopy, zaś laureaci miejsc 16−25 i ich opiekunowie − aparaty fotograficzne.

Ponadto, dzięki mecenatowi Banku BGŻ, laureaci wszystkich 25 miejsc zostali uhonorowani stypendiami w wysokości 5 000 zł. Pieniądze zostały przekazane na bezpłatnie prowadzone rachunki osobiste w Banku BGŻ, do których zostały wydane karty płatnicze. W ramach kont osobistych dedykowanych młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia Bank udostępnia Konto Maax, w ramach którego użytkownik może realizować przelewy, zlecenia stałe, wpłaty i wypłaty, korzystać  z kredytu odnawialnego. Ponadto, posiadacz rachunku objęty jest bezpłatną ochroną ubezpieczeniową. Drugie konto – Plan Student, dedykowane studentom i uczniom szkół policealnych i maturalnych w wieku od 18 do 26 lat, posiada podobny, szeroki zakres usług. Właściciele kont mają dostęp do swojego rachunku za pośrednictwem eBGŻ (bankowość internetowa) i TeleBGŻ (bankowość telefoniczna).  Do ich dyspozycji pozostaje ponad 2700 bezpłatnych bankomatów.

Warto podkreślić, że współorganizatorzy Olimpiady, pięć najlepszych uczelni ekonomicznymi w Polsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Akademia Ekonomiczna w Katowicach, przewidzieli ponadto indeksy lub znaczące ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia i dla laureatów i dla finalistów.

Przedstawicielom szkół laureatów przekazano listy gratulacyjne od Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza. Szkoły te otrzymają też pakiety publikacji oraz roczne prenumeraty „Harvard Business Review Polska” i „Media&Marketing Polska” (o wartości łącznej do 1,5 tys. zł), które wzbogacą szkolne biblioteki i pomogą przyszłorocznym olimpijczykom w przygotowaniach do zawodów. Nagrodę specjalną Olimpiady – tablicę interaktywną Interwrite Board 1077 − otrzymała Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości. Odebrał ją z rąk Kanclerza SGH Bolesław Majerowicz, wicedyrektor szkoły. Wartość tegorocznych nagród: stypendiów, nagród rzeczowych oraz wspomnianych publikacji to blisko 225 tys. zł.

Uroczystość uświetnił występ chóru SGH pod batutą Tomasza Hynka. Po części oficjalnej odbył się bankiet, podczas którego uczestnicy gali mieli okazję podzielić się wrażeniami oraz nawiązać nowe kontakty.

W czasie uroczystości ogłoszono hasło V edycji Olimpiady: „Marketing w przedsiębiorstwie – mechanizmy, instrumenty, strategie”, które zostało entuzjastycznie przyjęte zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów.