Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Opowiedz swoje „Historie znad morza”

Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku organizują konkurs filmowy w ramach festiwalu Moving Baltic Sea.

Festiwal o charakterze międzynarodowym ma niecodzienną formę – odbywa się na płynącym po Bałtyku żaglowcu. Na trasie między Rostokiem a Sankt Petersburgiem zatrzyma się w wybranych portach – w Gdańsku, Kaliningradzie, Rydze oraz Narva-Jõesuu w Estonii.

Od lipca do końca sierpnia we wszystkich tych miastach odbędą się pokazy filmów konkursowych, warsztaty ekologiczne, fotograficzne i dziennikarskie, koncerty lokalnych zespołów oraz dyskusja panelowa z udziałem naukowców, polityków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i młodzieży.

Żaglowiec festiwalowy wpłynie do gdańskiego portu 12 lipca i zostanie w nim przez kolejne 4 dni, do 15 lipca.

Temat konkursu to Historie znad morza. Organizatorzy imprezy oczekują kreatywnego podejścia do motywów morza, podróżowania, ekologii oraz kultury. Jedynymi wymaganiami jest nadsyłanie prac nie dłuższych niż 20 minut w formacie DVD lub Mini DV (organizatorzy zastrzegają sobie zatrzymanie nadesłanych kopii). Wraz z płytą należy przesłać także wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronach http://www.movingbalticsea.org/ oraz http://www.ack.ug.gda.pl/

Zwycięska produkcja otrzyma licencję oraz czas emisyjny telewizji ARTE TV. Selekcja prac jest kilkuetapowa. Pierwszym z nich jest zebranie filmów w każdym z krajów biorących udział w projekcie. Następnie członkowie Moviemiento wybiorą zestaw produkcji, które będę pokazywane na trasie całego festiwalu. Zdobywca pierwszej nagrody zostanie wyłoniony dopiero po ostatniej projekcji w Sankt Petersburgu.

 
Prace należy nadsyłać na adres:
Akademickie Centrum Kultury

Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”

ul. Bażyńskiego 1 A, 80-952 Gdańsk

Z dopiskiem: Moving Baltic Sea