Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Organizacje studenckie

Na całym świecie są ich tysiące, w samej Polsce prawie 100 różnych rodzajów. Działają na wszystkich uczelniach, zarówno państwowych jak i prywatnych. Różnią się strukturami, profilem i zakresem działalności. Jedne pomogą nam rozwijać swoje zainteresowania naukowe, dzięki innym załatwimy ciekawy zagraniczny staż lub praktykę. Łączy je jedno – wszystkie zrzeszają młodych, ambitnych ludzi, którzy mają pasję i jasno wytyczone cele. Organizacje studenckie są niezbitym dowodem na to, że studenci potrafią się zorganizować i stworzyć naprawdę prężnie działające struktury.

Koła naukowe

Najbardziej popularnymi i zrzeszającymi chyba największą liczbę członków są koła naukowe. Organizacje te działają w obrębie danej szkoły wyższej i ich głównym celem jest samokształcenie członków. Zazwyczaj koła naukowe są zarejestrowane na uczelni jednak zdarzają się nieliczne przypadki, że działają jako struktury nieformalne. Można zaryzykować stwierdzenie, że istnieje tyle rodzajów kół naukowych ile kierunków studiów. Swoje organizacje mają matematycy, chemicy, poloniści, informatycy, fizycy itp. Od jakiegoś czasu dużym powodzeniem cieszą się koła naukowe studentów przedmiotów związanych z mediami i nowoczesną technologią jak na przykład automatyka i robotyka, grafika komputerowa czy dziennikarstwo. Wraz ze wzrostem liczby członków koła poszerzają swoją działalność, dają początek ciekawym projektom. Przykładem może być działalność Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa UJ. Poza poszerzaniem wiedzy z zakresu dziennikarstwa na własną rękę, staramy się organizować imprezy tematyczne – mówi Ania, aktywna   działaczka koła. – od 2007 roku prowadzimy plebiscyt MediaTory. Studenci przyznają w nim nagrody znanym osobom związanym z branżą dziennikarską. Projekt odniósł spory sukces, nasze zaproszenia przyjmują między innymi Szymon Hołownia, Wojciech Cejrowski, Monika Olejnik, Tomasz Lis czy Wojciech Mann Nagrody przyznane przez studentów zdobywają coraz większy prestiż i uznanie wśród dziennikarskich sław. Organizacja imprezy zajmuje dużo czasu i wymaga ogromnego nakładu pracy, jednak robimy to z własnej woli i zamierzamy kontynuować projekt.
Sporym problemem kół naukowych jest możliwość osłabienia lub całkowitego zaprzestania ich aktywności. Pięcioletni okres studiów upływa szybko i osoby aktywnie działające w kole opuszczają uczelnię, zajmują się pracą zawodową. Jeśli na ich miejsce nie przyjdą równie kreatywne i pracowite osoby może to poskutkować zanikiem działalności koła naukowego. Na szczęście w ostatnich latach coraz więcej kół zachowuje ciągłość działania. Możliwe, że biorą przykład z Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które działa od 1851r! Czasami działalność studencka przeradza się w typową organizację pozarządową – przykładem może być Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, które w 2004 roku uzyskała status instytucji pożytku publicznego i działa na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Kół naukowych jest bardzo dużo, przykładami mogą być Studenckie Koło Astronautyczne, Studencko-Doktoranckie Koło Ekologów czy Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS.

 

 

W trosce o karierę zawodową


Kolejnym przykładem organizacji studenckich są tak zwane organizacje „karierowe”. Pomagają one swoim członkom zdobywać doświadczenie w wybranych branżach, umożliwiają odbycie stażów czy praktyk a nawet podpisują umowy z potężnymi korporacjami i organizują zagraniczne wyjazdy. Chyba najbardziej znaną i jedną największych na świecie organizacją tego typu jest AIESEC. Powstała w 1948 roku, w naszym kraju rozpoczęła działalność w 1971r. Jest to organizacja zrzeszająca ludzi, którzy interesują się między innymi biznesem, zarządzaniem i karierą zawodową. AIESEC obejmuje swoich członków „Programem rozwoju”, dzięki któremu mogą oni stale i systematycznie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Organizacja prowadzi także wiele innych projektów, które umożliwiają jej członkom między innymi odbywanie praktyk w firmach w 107 krajach świata! Na uwagę zasługuje również sposób organizacji danych przedsięwzięć, jest on naprawdę profesjonalny . Na czele każdego projektu stoi prezydent komitetu organizacyjnego oraz komitet organizacyjny. W niektórych zadaniach bierze udział także vice prezydent oraz jego pomocnicy. AIESEC oferuje bardzo bogaty program praktyk zagranicznych. Członkowie organizacji maja do wyboru między innymi wolontariat. Podczas wyjazdów uczestnicy mają pokryte koszty zakwaterowania oraz wyżywienia, biorą udział w wolontariatach o różnej tematyce. Często zajmują się problemami społecznymi i kulturowymi, pracują w organizacjach pozarządowych. Możliwe jest także wzięcie udziału w praktykach biznesowych – skierowane są one do studentów i absolwentów takich kierunków jak ekonomia, zarządzanie, marketing, Public Relations. Dają one możliwość sprawdzenia się i podniesienia swoich umiejętności zarówno w małych firmach jak i wielkich korporacjach. Sporym powodzeniem cieszą się także praktyki techniczne oraz edukacyjne. W Polsce AIESEC działa w 18 miastach  na ponad 50 uczelniach wyższych. Na czele organizacji stoi Komitet Narodowy, który koordynuje i wspiera działalność komitetów lokalnych. Organizacja działa bardzo prężnie i realizuje wiele projektów takich jak: Pracodawca Roku, Dni Kariery czy Enter Your Future. Pomagają one znaleźć pracę studentom, którzy zbliżają się do końca nauki. „Dwa lata temu przyszedłem na targi organizowane przez AIESEC w ramach Dni Kariery – mówi pan Aleksander Mazurek, właściciel firmy zajmującej się reklamą – szukałem specjalisty do spraw PRu i marketingu. Znalazłem świetnego pracownika, który w zeszłym roku skończył studia, ekonomię menadżerską. Był członkiem AIESEC, jego umiejętności i odbyte praktyki zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Obecnie zatrudniam aż 3 osoby, które w trakcie studiów były członkami tej organizacji”. Przykładem innych organizacji karierowych może być Festiwal Przedsiębiorczości Boss, IAESTE, Jade Poland czy Biuro Karier. Wszystkie te organizacje bazują na promowaniu przedsiębiorczości wśród studentów poprzez programy praktyk i wymian studenckich.

 

Coś dla ciała


Pisząc o organizacjach studenckich nie sposób zapomnieć o Akademickich Związkach Sportowych. Organizacje te zrzeszają studentów trenujących daną dyscyplinę sportową. Praktycznie każda uczelnia wyższa ma swój AZS, którego członkowie biorą udział w zawodach i starają się zdobywać jak najwięcej nagród i medali. Silna reprezentacja sportowa i sukcesy w danej dyscyplinie dodają uczelni prestiżu a studentom dają motywację do rozwoju swoich talentów i pasji.  Do sekcji piłki ręcznej trafiłem przez przypadek na 1 roku studiów – mówi Bartek, student 4 roku politologii na UJ.- na lekcji WF prowadzący powiedział, że mam dobre warunki fizyczne, żebym przyszedł na trening i tak się zaczęło. Treningi naprawdę mnie wciągnęły i okazało się, że rzeczywiście radzę sobie całkiem nieźle. Początkowa zabawa przerodziła się w ciężką pracę. Trenowaliśmy nawet 5 razy w tygodniu, rano, wieczorem, czasem nawet do późnych godzin. Gdy znajomi szli po zajęciach do domu lub na piwo, ja leciałem na trening. Gdy zaczęliśmy odnosić sukcesy zrozumiałem, że było warto. Jestem dumny, że mogę reprezentować uczelnię a przy okazji rozwijać swoje zainteresowania. W AZS można trenować praktycznie wszystkie dyscypliny sportowe od piłki nożnej przez siatkówkę (także plażową), pływanie, sporty walki aż po tenisa aż po jeździectwo i wspinaczkę.Studenci i władza

Bardzo ważną organizacją, mającą wpływ na wszystkich studentów jest Parlament Studentów RP. Organizacja ta to przedstawicielstwo wszystkich samorządów studenckich. Jej członkowie reprezentują środowisko studenckie i jego interesy przed organami Państwa Polskiego. W jego kompetencjach znajduje się także opiniowanie aktów prawnych dotyczących kwestii studenckich. Przedstawiciele Parlamentu stale współpracują z komisjami Sejmu i Senatu, są jedyną reprezentacja polski w Europejskiej Unii Studentów.  Członkowie Parlamentu Studentów RP. uczestniczą min. w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz ciałach roboczych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy PSRP funkcjonuje także Rzecznik Praw Studenta, który reaguje w przypadkach łamania praw studentów na uczelniach oraz prowadzi liczne działania prewencyjne mające na celu poprawę wiedzy na temat praw i obowiązków studenckich.Jak widać organizacje studenckie są szeroko rozwinięte, poszczególne grupy wyspecjalizowały w określonych działaniach. W przeszłości istniało wiele organizacji, które swoje zadania skrywają za specyficznymi nazwami jak na przykład Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, która działała do 1981 r. pod patronatem PZPR, Młodzi Gniewni – zrzeszali studentów działających na przekór utartym zasadom i przyjętym normom, czy Tytania działająca w latach 30 XX wieku skupiająca studentów chemii z Lwowa. Organizacje studenckie nie tylko pomagają realizować pasje i doskonalić swoje umiejętności .Motywują także do działania, dają możliwość do nawiązania nowych znajomości, torują karierę zawodową. Są także dowodem na to, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie traktują studia poważnie, chcą w życiu wiele osiągnąć i aby ułatwić sobie osiągnięcie celów biorą sprawy w swoje ręce.