Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

ORLEN – jeden kierunek i wiele perspektyw

Wybór miejsca, w którym rozpoczynamy karierę, nie musi być loterią. Decyzję można podjąć świadomie, zadając sobie pytania dotyczące perspektyw rozwoju kariery. Kryteria, jakimi kierują się studenci zarówno uczelni technicznych, jak i biznesowych, bardzo często związane są z potencjałem rozwoju zawodowego oraz możliwością sprawdzenia się w rolach zawodowych, zgodnych z zainteresowaniami.

 

Różnorodność specjalności technicznych i biznesowych

Możliwość poznania licznych specjalizacji zawodowych wpisana jest w charakter organizacji o dużej skali i zróżnicowanym biznesie. Tak jest w przypadku PKN ORLEN, gdzie zakres działania jest niezwykle szeroki: od zarządzania sześcioma rafineriami i największą siecią stacji paliw w Europie Środkowej (Polska, Niemcy, Czechy i Litwa) przez produkcję petrochemikaliów, a także energii elektrycznej i cieplnej po wydobycie węglowodorów.

Jeśli się uczyć, to tylko od najlepszych w branży

Studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia w perspektywicznej branży w kilkudziesięciu obszarach zawodowych, m.in. produkcji rafineryjnej i petrochemicznej, energetyce i sprzedaży detalicznej, logistyce, finansach i kontrolingu, prawie, marketingu, kadrach i HR, audycie, inwestycjach, BHP, ochronie środowiska, zakupach, czy informatyce. Staż w PKN ORLEN daje okazję do zdobycia doświadczenia w firmie należącej do grona Top Employers, czyli najlepszych pracodawców w Polsce.

 

Do ORLENU trafiłem zaraz po studiach, gdyż jako jeden z niewielu pracodawców w Polsce oferował możliwość postawienia pierwszych kroków w prawdziwej energetyce. Staż był nieocenionym doświadczeniem i otworzył mi drzwi do dalszego rozwoju, ponieważ po 3 miesiącach zaproponowano mi pracę – Wojciech, Operator Procesów Produkcyjnych na Wydziale Kotłowym w Zakładzie Elektrociepłowni.   

 

Staż szyty na miarę

Program stażowy „Kierunek ORLEN” jest elitarny i powstał z myślą o studentach ostatnich lat oraz absolwentach uczelni technicznych i biznesowych. Został zaprojektowany na podstawie badań przeprowadzonych w środowisku akademickim (*). Wśród kluczowych czynników, przemawiających za rozpoczęciem drogi zawodowej w PKN ORLEN, studenci wskazali m.in. na kwestię pracy w perspektywicznej branży, stabilne możliwości rozwoju oraz atrakcyjną ofertę zatrudnienia po stażu. W ocenie studentów istotne jest, aby „treść pracy” była zgodna z ich zainteresowaniami i kierunkiem studiów. Dlatego w programie stażowym PKN ORLEN dostępnych jest 25 różnych ścieżek edukacyjnych, a w każdej z nich nauka odbywa się pod okiem doświadczonego opiekuna. Podczas stażu studenci mają okazję zdobycia wiedzy merytorycznej, która przygotuje ich do pracy na konkretnym stanowisku, a także mogą rozwijać tzw. kompetencje miękkie podczas szkoleń i warsztatów.

Zaciekawiony? Zainteresowana?

Warto spróbować swoich sił właśnie teraz, gdy trwa nabór do III edycji programu. Zajrzyj na www.orlen.pl/kariera w sekcji Drzwi do kariery.
Do zobaczenia!

(*) Badania focusowe przeprowadzone na zlecenie PKN ORLEN w grudniu 2017 r. w grupie 40 studentów wybranych kierunków uczelni technicznych.