Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ostatnia szansa dla przedsiębiorczych

Osoby myślące o rozpoczęciu działalności gospodarczej mogą wziąć udział w ostatniej
III EDYCJI projektu „Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego – Innowacje i biznes” realizowanego przez Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) oraz Wszechnicę UJ w oparciu o finansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotychczasowe edycje przyniosły niemal pół tysiąca zgłoszeń. Autorzy kilkunastu najciekawszych pomysłów na biznes zyskali możliwość udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń, spotkań z doradcami, konkursie na biznes plan i wreszciebezzwrotnej dotacji w wysokości 40 000 zł na założenie firmy oraz wsparcia finansowo – doradczego przez pól roku jej istnienia.

 „Zdumiewa ogromna różnorodność i oryginalność pomysłów – informują organizatorzy –  zdecydowana większość zgłoszeń zawierała innowacyjne rozwiązania dotyczące zarówno produktu jak i sposobu jego wprowadzenia na rynek”. Interesujący jest również fakt, że dla większości dotychczas zakwalifikowanych do projektu uczestników globalny kryzys gospodarczy i obawy ekonomistów nie tylko nie powstrzymują ich biznesowych zamierzeń ale są wręcz dodatkowo stymulujące. „Obecny kryzys ma zbawienny wpływ na naszą firmę – mówi pomysłodawca internetowego biura podróży, uczestnik I edycji projektu – niski kurs złotego w stosunku do innych walut powoduje, że Polska staje się krajem relatywnie tanim dla obcokrajowców – osób do których właśnie kierujemy naszą ofertę”. Inni uczestnicy dodają, że trudne warunki na początku biznesowej drogi zahartują ich na przyszłość, pozwolą sprawdzić swoje umiejętności. Nie ma bowiem idealnego czasu na zakładanie firmy, są jedynie niepowtarzalne możliwości, które warto wykorzystać.

Rekrutacja uczestników ostatniej edycji projektu „Szkoła Przedsiębiorczości UJ – Innowacje i biznes” rusza od 20 kwietnia i potrwa do 15 maja 2009 r. W tym czasie studenci i absolwenci uczelni wyższych (wiek do 35 lat) posiadający skonkretyzowany, najlepiej oparty na naukowych pasjach pomysł na firmę działającą w Małopolsce, mogą przesyłać formularze zgłoszeniowe (zamieszczone na stronie projektu), na adres e-mail: rekrutacja.spuj@uj.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy.
 

Więcej informacji o projekcie: www.szkolaprzedsiebiorczosci.uj.edu.pl