Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ostatnia szansa na udział w konkursie l’Oréal – UNESCO 2013

Dla kobiet i nauki – kolejna edycja konkursu l’Oréal – UNESCO 2013 w dziedzinie nauk fizycznych adresowanego do kobiet naukowców.
Nagroda w wysokości 100 tys. USD przyznana zostanie 5 wybitnym kobietom – naukowcom z pięciu regionów świata.

Od 1998 roku program Partnerstwo dla Kobiety w Nauce (For Women in Science partnership) rozszerza swoją działalność. Do tej pory nagrodami L’ORÉAL-UNESCO zostały wyróżnione 72 wybitne kobiety mające znaczące osiągnięcia i duży dorobek naukowy. Międzynarodowe stypendia zostały przyznane 180 wyróżniającym się młodym kobietom, prowadzącym badania związane z przygotowaniem pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej.

Ponadto, sieć krajowych i regionalnych programów stypendialnych na poziomie doktoranckim uruchamia nowe programy w 64 krajach, zachęcając 1200 młodych kobiet do kontynuowania badań naukowych w swoim kraju. Każdego roku w wyniku konkursów nagradzane są młode utalentowane kobiety, których działalność i dokonania naukowe mają zachęcić nowe pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Stypendia przyznawane w programie są wyrazem uznania dla osiągnięć wybitnych kobiet, a zarazem zachętą do kontynuowania prac badawczych i rozwoju naukowego.

Informujemy, że 30 maja 2012 r. upływa termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu l’Oréal – UNESCO 2013 w dziedzinie nauk fizycznych skierowanego do kobiet naukowców. Nagroda w wysokości 100 tys. USD przyznana zostanie 5 finalistkom z pięciu regionów świata.