Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Oszczędzanie nie boli

Budowa bezpieczeństwa finansowego jest jak stawianie solidnych fundamentów na przyszłość. Bardzo ważne jest oszczędzanie racjonalne, odpowiedzialne i skuteczne. Dzięki oszczędnościom można na więcej sobie pozwolić. Trzeba jednak być konsekwentnym i nie wydawać odkładanych pieniędzy na chwilowe potrzeby.

Polacy traktują oszczędzanie jako przykrą konieczność, nie czerpią z gromadzenia środków satysfakcji. Jak wynika z raportu Finansowy Barometr ING 2018 w dłuższej perspektywie, Polacy wolą wydawać, niż oszczędzać – ponad 40% ankietowanych zgadza się z tą tezą. W tej kwestii różnimy się na tle Europy, której to obywatele zdecydowanie częściej wskazują, że nie tylko z wydawania potrafią czerpać satysfakcję.

Polacy oszczędzają? 

Jednocześnie, jedynie 43% Polaków deklaruje posiadanie oszczędności. Liderami w Europie pod tym względem są mieszkańcy Luksemburga, wśród których ponad 80% dysponuje odłożonymi kwotami. Im wcześniej nabierze się nawyku planowania wydatków, tym lepiej. Każdy plan budżetowy powinien zawierać pozycję „oszczędności”. Kolejny krok to zastanowienie się, jak te oszczędności ulokować. Banki oferują różne sposoby odkładania.

Możemy mieć do czynienia z produktami tzw. depozytowymi. Poczynając od konta osobistego, czy konta oszczędnościowego, po lokatę terminową, gdzie mamy pełną gwarancję kapitału – to znaczy, że te środki, które wnieśliśmy, na pewno odzyskamy, wraz z pewnym bonusem w postaci odsetek, który gwarantuje bank.

Po co oszczędzać? 

Oszczędności to nie tylko szansa na zrealizowanie marzeń w przyszłości ale także zabezpieczenie. Jeśli spotka nas nieszczęście, warto mieć zbudowaną tzw. poduszkę finansową. Poduszka finansowa to pomoc w nieoczekiwanych sytuacjach takich jak wypadek, utrata zdrowia czy pracy. Powinna wynosić od trzy do sześciokrotności miesięcznych wydatków. Jej podstawowe przeznaczenie to pokrywanie stałych kosztów w okresie, gdy brak jest stałych zarobków, np. w okresie poszukiwania nowej pracy. Pamiętajmy, że nawet przy dobrych stałych zarobkach nie można wydawać wszystkiego.

W planowaniu własnego budżetu domowego ważne jest „nieprzejadanie” wszystkich pieniędzy i ponowne inwestowanie części z nich, czyli reinwestowania, to jedna z ważniejszych zasad oszczędzania, bo wtedy pieniądz robi pieniądz.

Tekst powstał na podstawie filmów edukacyjnych „Bankowcy dla Edukacji”