Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Outsourcing – branża dla każdego

Branża outsourcingu jest najszybciej rozwijającym się sektorem w Polsce. Do zlecania zadań na zewnątrz przyznaje się już 93 proc. małych i dużych firm. O perspektywach rozwoju w branży rozmawiamy z panem Wiktorem Doktórem, prezesem Fundacji Pro Progressio, zajmującej się rozwojem branży outsourcingowej w Polsce.

Branża outsourcingu jest uznana za najszybciej rozwijający się sektor w Polsce. Jak wygląda ten sektor obecnie w Polsce i jakie są perspektywy na przyszłość. Czy nadal będzie się tak dynamicznie rozwijał?
 
Branża outsourcingu to bardzo szerokie pojęcie. Polskie media, poruszając ten obszar tematyczny, ograniczają się najczęściej do outsourcingu procesów biznesowych i tak zwanych nowoczesnych usług dla biznesu, czyli branż w skrócie nazywanych jako BPO (Business Process Outsourcing) i SSC (Shared Service Centres). Rzeczywiście jest to dziedzina gospodarki, która notuje obecnie dynamiczny, o ile nie najdynamiczniejszy, wzrost w porównaniu z jakąkolwiek inną branżą. Firmy BPO/SSC powstają u nas w każdym dużym mieście, ale znajdują też dla siebie miejsce w mniejszych aglomeracjach i tzw. miastach satelitarnych. Na dzień dzisiejszy szacuje się, że w Polsce jest blisko 700 podmiotów świadczących całą paletę nowoczesnych usług dla biznesu, w tym z obszarów finansów, księgowości, zakupów, logistyki, IT, badań i rozwoju, ale także i multijęzycznej obsługi klienta.
Ostatnie 10 lat udowodniło, że Polska doskonale odnajduje się na światowej mapie rynków usługowych i rok do roku swoją pozycję umacnia. Te wspomniane blisko 700 podmiotów zatrudnia już około 150 tys. pracowników. Co prawda do Indii czy Filipin nam jeszcze daleko – tam zatrudnienie w tym sektorze przekracza milion osób, ale w skali europejskiej Polska jest liderem. Warto też podkreślić, że obserwujemy stały wzrost zatrudnienia w branży BPO/SSC. Analizując różne zestawienia i dane ogłaszane zarówno przez stowarzyszenia branżowe, urzędy miast czy agencje rządowe, możemy uśrednić skalę wzrostu na mniej więcej 18 proc. rok do roku. Dostępne dane, jakie są publikowane w różnych opracowaniach branżowych wskazują wzrost w przedziale 15-20 proc. r/r.
Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby zapowiadać spowolnienie rozwoju tego sektora. Polskie miasta otwierają się na outsourcing, kolejne firmy są zainteresowane budową centrów usług wspólnych, a na rzecz rozwoju rynku działają organizacje branżowe. Oczywiście istnieje ryzyko, że część z procesów niebawem zostanie zautomatyzowana, a pracę będą wykonywać roboty, lecz zmiany te są i tak wolniejsze niż stały rozwój branży w Polsce, Europie i na świecie.
 
Mówi się, że to branża dla każdego. Kto może liczyć na pracę w branży?
 
Sektor, o którym mówimy, rzeczywiście jest dla każdego: zarówno dla osób z wykształceniem średnim, jak i wyższym. Prawdą jest, że to głównie studenci i absolwenci szkół wyższych znajdują na rynku BPO/SSC swoje przyszłe miejsca pracy, ale osoby ze średnim wykształceniem również mają szanse na zatrudnienie przy obsłudze mniej zaawansowanych procesów.
 
Ze względu ma różnorodność procesów, jakie są obsługiwane przez branżę BPO/SSC, pracę mogą w niej znaleźć zarówno osoby po kierunkach filologicznych, finansowych, bankowych, zarządzania, jak również informatycznych, prawnych czy humanistycznych. Sektor BPO/SSC dzieli się na wiele mniejszych branż mocno specjalizujących się w konkretnych procesach. I tak np. prawnicy mogą znaleźć pracę w obszarze LPO – Legal Proces Outsourcing, informatycy, w obszarze ITO – IT Outsourcing, a osoby zajmujące się rekrutacją lub wsparciem procesów HR w takich branżach jak HRO – Human Resources Outsourcing lub RPO – Recruitment Process Outsourcing. Obszar sektora BPO/SSC jest znacznie szerszy i cały czas się rozwija. Warto na bieżąco aktualizować swoją wiedzę poprzez specjalistyczne media branżowe, takie jak np. OutsourcingPortal.pl. Jest to jedyna polsko-angielska platforma branży outsourcingowej w Polsce.
 
Na jakie kompetencje kładzie się największy nacisk w tej branży?
 
To dobre pytanie, gdyż każda dziedzina outsourcingu wymaga innych kompetencji, lecz istnieją pewne umiejętności, które pożądane są u pracowników całego sektora. Jest to z pewnością zdolność pracy w grupie, komunikatywność, gotowość na zmiany, znajomość środowiska komputerowego, umiejętność pracy z telefonem, czy znajomość języków obcych – najlepiej więcej niż jednego.
Przy obsłudze klienta niezbędna jest doskonała komunikacja, zarówno werbalna, jak i pisemna, umiejętność sprawnego i ładnego wysławiania się, odporność na stres; przy procesach finansowo-księgowych – umysł analityczny, dokładność i znajomość tematyki takiej jak zarządzanie zobowiązaniami lub należnościami; w dziedzinie IT – pełne spectrum różnych umiejętności.
 
Jakie perspektywy dla ludzi młodych oferuje branża outsourcingu? Dlaczego warto się nią zainteresować z punktu widzenia planowania kariery?
 
Sektor BPO/SSC, podobnie jak inne dziedziny biznesu, wciąż się zmienia, a co za tym idzie, charakter pracy również ewoluuje. W branży tej awansuje się zarówno poziomo, jak i pionowo, wewnątrz jednego podmiotu, w grupie firm lub między organizacjami. Szanse na szybką karierę mają osoby dobrze zorganizowane i szybko uczące się. Zdobywanie doświadczenia w tym sektorze sprzyja szybkiemu nabywaniu wielu umiejętności, które mogą być przydatne również w innych miejscach pracy. To doskonały początek budowania kariery dla młodych ludzi, ale także dla seniorów.
Większość z firm BPO/SSC, to podmioty z zagranicznym kapitałem zatrudniające Polaków i obcokrajowców, co oznacza, że praca w tej branży daje możliwość współpracy z osobami różnych narodowości i kultur. W wielu przypadkach firmy umożliwiają podjęcie pracy w swoich międzynarodowych oddziałach, a to znakomicie urozmaica codziennie wykonywanie obowiązków. Wielokrotnie firmy z branży BPO/SSC biorą udział w dniach kariery lub targach pracy organizowanych na polskich uczelniach – zachęcam do rozmowy z ich przedstawicielami, nie tylko o tym, jak wyglądają codzienne obowiązki w firmie, ale jakie jest podejście do pracowników – myślę, że wielu młodych ludzi może nie zdawać sobie sprawy z mnogości narzędzi, jakie są oferowane przez sektor nowoczesnych usług dla biznesu.
Dziękujemy za rozmowę.