Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Parlament Studentów RP

Parlament Studentów RP jest ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Przedstawiciele organizacji dbają o zabezpieczenie i przestrzeganie praw studenta, wyrażają opinie na temat rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego oraz biorą udział w debatach na temat sytuacji studentów w Polsce.

PSRP organizuje wiele konferencji oraz wydarzeń dla przedstawicieli samorządów studenckich, umożliwiających zdobycie kompetencji przydatnych w działalności na uczelniach, np.: Krajową Konferencję, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, Konwent Przewodniczących.
Organizacja wspiera samorządy studenckie w bieżącej działalności związanej m.in. z pomocą materialną, organizacją wydarzeń kulturalnych na uczelni czy budowaniem jakości kształcenia.

Studenci mogą liczyć na wsparcie Parlamentu Studentów RP, zgłaszając się do Rzecznika Praw Studenta albo korzystając ze wsparcia w ramach Strefy Komfortu PSRP. Parlament Studentów RP nieustannie zabiega o odpowiednie zmiany prawne zarówno na poziomie centralnym, jak i na uczelniach, w celu zagwarantowania równych praw wszystkim studentom w kraju. Przede wszystkim zaś PSRP to aktywne osoby reprezentujące różnorodne polskie uczelnie!

Więcej informacji na stronie: www.psrp.org.pl