Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Perspektywy pracy dla osób posługujących się językiem niemieckim

Znajomość niemieckiego ważna jest dla szeregu kluczowych dla gospodarki branż m.in. przemysłu, logistyki, sprzedaży czy księgowości. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż Polska i Niemcy graniczą ze sobą i wiele firm działa na obszarze obydwu krajów. W związku z tym osoby posługujące się językiem niemieckim mają obecnie szerokie możliwości w zakresie podjęcia pracy. Warto wiedzieć, które sektory poszukują obecnie pracowników posługujących się niemieckim i jakie wymagania stawiane są kandydatom prócz znajomości języka.

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2013 roku wskazują, że w naszym kraju językiem niemieckim na poziomie dobrym lub bardzo dobrym władało wówczas zaledwie 7% uczestników badania. Z badania firmy Sedlak & Sedlak wynika też, że wynagrodzenia całkowite osób, które znały wybrane języki obce w stopniu bardzo dobrym, były wyższe niż ogólna mediana dla Polski. Mediana płac osób znających język niemiecki wyniosła w 2013 roku 5 500 PLN. Zależność pomiędzy znajomością języka niemieckiego a wysokością wynagrodzenia zauważa także Artur Ragan z Work Express. – Rynek pracy jest bardzo łaskawy dla osób znających niemiecki. Od najprostszych prac po stanowiska prezesa zarządu – znajomość tego języka podnosi płacę od 14 % (Team Leader), 25% (specjalista ds. obsługi klienta) do 65% (Prezes Zarządu). Ogólnie: im wyższe stanowisko, tym większa różnica na korzyść tych, którzy mówią w tym języku – mówi. Z czego wynika zapotrzebowanie rynku pracy na osoby posługujące się językiem Goethego? – Ze względu na dużą ilość kontaktów biznesowych oraz bliskie sąsiedztwo Polski i Niemiec znajomość właśnie języka niemieckiego, najlepiej potwierdzona odpowiednim certyfikatem, otwiera przed absolwentami nowe możliwości kariery zawodowej. Umiejętność posługiwania się kolejnym, obok angielskiego, językiem obcym będzie zawsze dodatkowym atutem dającym przewagę nad innymi kandydatami ubiegającymi się o pracę – zwraca uwagę Ulrike Würz, zastępca dyrektora Goethe-Institut w Warszawie, dyrektor Działu Językowego.

 

Rynek pracy dla niemieckojęzycznych

 

Osoby płynnie posługujące się językiem niemieckim mają zasadniczo dwie opcje pokierowania swoją karierą zawodową. Mogą traktować znajomość języka jako swój zawód i szukać zatrudnienia w sektorach, w których kompetencja ta będzie podstawą zatrudnienia. – Osoby z bardzo dobrą znajomością niemieckiego są obecnie szczególnie poszukiwane w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, gdzie kompetencje językowe pracowników to jeden z najważniejszych aspektów ich działalności. Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwujemy, że osoby znające przynajmniej jeden dodatkowy język obcych na poziomie bardzo dobrym, oprócz języka angielskiego, mają szansę na atrakcyjniejsze zarobki. Bardzo często są to tzw. bonusy językowe – mówi Małgorzata Mudyna, Randstad Professionals Branch Manager. Drugim kierunkiem kariery zawodowej jest traktowanie znajomości języka niemieckiego jako atutu, który nie warunkuje zatrudnienia, ale który może przeważyć o decyzji w sprawie zatrudnienia – To rozwiązanie dla osób, które oprócz znajomości języka mają jeszcze dodatkowe kompetencje związane np. z logistyką, zakupami czy produkcją. Tacy kandydaci mogą liczyć na propozycje zatrudnienia w międzynarodowych koncernach (szczególnie tych z kapitałem niemieckim). Zasadniczo osoby z biegłym językiem niemieckim z całą pewnością bez problemu znajdą pracę – podkreśla Marta Aserigadu, Delivery Manager Region North w Hays Poland.

 

Weryfikacja znajomości języka

 

Mało który pracodawca za wystarczający dowód znajomości języka uznaje wpis na ten temat w CV. Warto wiedzieć jak zatrudniający sprawdzają nasze kompetencje językowe. – Zarówno firmy rekrutacyjne jak i wewnętrzne działy HR zawsze sprawdzają poziom znajomości języka obcego. W zależności od potrzeb na danym stanowisku należy spodziewać się weryfikacji języka w krótkiej rozmowie, ale także może pojawić się prośba o wykonanie testu gramatycznego na deklarowanym przez siebie w CV poziomie – mówi Marta Aserigadu z Hays Poland. Z pewnością sprawę ułatwi fakt posiadania certyfikatu potwierdzającego oficjalnie znajomość języka. Warto nie tylko uczyć się języków obcych, ale równocześnie starać się zdobyć certyfikat potwierdzający ich znajomość. W zależności od naszych potrzeb, możemy zdecydować się na wybrany egzamin z szerokiej oferty Goethe-Institut. Oferujemy egzaminy na poziomie od A1 (podstawowa znajomość języka – odpowiada pierwszemu poziomowi kompetencji) do C2 (bardzo zaawansowana znajomość języka) według sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – mówi Ulrike Würz, dyrektor Działu Językowego Goethe-Institut.Fakt, iż warto inwestować w certyfikaty językowe potwierdzają także eksperci rynku pracy. – Kandydaci dysponujący certyfikatami językowymi mają lepszą pozycję, ponieważ ich kompetencje językowe potwierdzili fachowcy. Tacy kandydaci to jednak nadal rzadkość – mówi Artur Ragan z Work Express.

 

Dodatkowe kwalifikacje

 

Stawiając pierwsze kroki na rynku pracy warto postawić sobie pytanie jakie oczekiwania mają współcześni pracodawcy względem kandydatów prócz znajomości języka niemieckiego. Odpowiada Joanna Kot, Konsultant w dziale Rekrutacji Advisory Group TEST Human Resources: – Naturalnie wiele zależy od konkretnego stanowiska. Jeżeli mówimy ogólnie o stanowiskach juniorskich, na które nie jest wymagane specyficzne doświadczenie, to w cenie będą na pewno umiejętność pracy w zespole oraz świadomość co i dlaczego nas interesuje – mówi.Wiele możliwości zatrudnienia dla osób ze znajomością niemieckiego daje branża outsourcingowa. – Ważną kompetencją, badaną w trakcie rozmów kwalifikacyjnych u osób ubiegających się o pracę w centrach usług nowoczesnych, są umiejętności interpersonalne takie jak: łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole i jasnego przekazywania informacji – podkreśla Małgorzata Mudyna z Randstad. Jak wspomniano, w tej branży znajomość języka niemieckiego jest najczęściej wystarczającą kartą przetargową w negocjacjach z pracodawcą. – Sama znajomość języka niemieckiego dziś otwiera przed wieloma kandydatami drzwi do międzynarodowej kariery. Każda kompetencja biznesowa – księgowość, logistyka, marketing w kombinacji z językiem niemieckim są mile widziane, ale sektor SSC/BPO jest otwarty również na osoby bez takiej wiedzy i doświadczenia – zwraca uwagę Marta Aserigadu z Hays Poland.

 

Perspektywy na przyszłość

 

Specjaliści ds. rynku pracy są zgodni, że dla wszystkich niemieckojęzycznych kandydatów nastały złote czasy na rynku pracy. – Perspektywy zatrudnienia dla takich osób są obiecujące. Zapotrzebowanie na osoby z językiem niemieckim jest duże i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze większe. Obecne centra SSC/BPO potrzebują dużej liczby osób z tym językiem, a ze względu na to, że są to duże firmy, to takie zapotrzebowanie będzie raczej długofalowe. Bardzo możliwe też, że będą powstawać kolejne nowe centra, szukające Kandydatów również z językiem niemieckim – mówi Joanna Kot z Advisory Group TEST Human Resources. Wszyscy, którzy rozważają opcję pracy za granicą i posługują się językiem niemieckim przynajmniej w stopniu komunikatywnym, także nie powinni narzekać na brak ofert pracy. – Niemieckie firmy od dawna szukają u nas inżynierów i specjalistów IT, ale również pracowników branż: medycznej (pielęgniarki), hotelarskiej i gastronomicznej oraz logistycznej. Nieustająco szukamy też opiekunów seniorów – mówi Artur Ragan. – Nawet na najniższych stanowiskach magazynowych, znajomość języka automatycznie podnosi wysokość płacy, ponieważ taki pracownik, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji tłumacza dla pozostałych członków ekipy – dodaje ekspert z Work Express.

 

Inwestując w kompetencje językowe warto wziąć pod uwagę zapotrzebowania rynkowe w tym względzie. Eksperci są zgodni, że wszyscy, którzy poszczycić się będą mogli znajomością języka niemieckiego nie powinni mieć w ciągu najbliższych lat najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy.

 

Beata Pałac

Certyfikaty Goethe-Institut uznawane są na całym świecie i akceptowane przez pracodawców oraz instytucje edukacyjne w wielu krajach jako dowód kwalifikacji językowych. Uczący się uzyskują dokładną informację o tym, na jakim poziomie mówią, rozumieją, czytają i piszą.

 

Nowym idealnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą zaistnieć na międzynarodowym rynku pracy, jest BULATS Deutsch-Test für den Beruf. BULATS w ciągu 60–90 minut sprawdza znajomość języka obcego używanego w środowisku pracy. Wynik testu i opis poziomu językowego dostępne są bezpośrednio po zakończeniu testu. Test taki można przeprowadzić w Goethe-Institut oraz w wybranych Centrach Egzaminacyjnych Goethe-Institut.

[źródło: goethe.de/warszawa]