Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Pierwsze centrum badań nad sztuczną inteligencją w Łodzi

Jak wynika z badań, 92% Polaków zna pojęcie sztucznej inteligencji, 53% ma do niej zaufanie, a 82% spodziewa się szerszego wykorzystania tego narzędzia. Obecnie niemal na każdym kroku możemy spotkać się z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji – jak ten trend będzie się rozwijał? Jaki będzie jego wpływ na nasze życie? Badania na ten temat będą prowadzone przez nowo powstałe międzynarodowe Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją przy Wydziale Zarządzania UŁ. To pierwsza tego typu jednostka w Łodzi.

Prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych, organizacja konferencji, seminariów i warsztatów z udziałem ekspertów, publikowanie monografii, artykułów naukowych i analiz, pozyskiwanie środków na prowadzenie badań i rozwój infrastruktury badawczej oraz promowanie otwartej współpracy międzynarodowych ekspertów – to główne cele Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją, które w grudniu rozpoczęło swoją działalność.

– Powstanie Centrum na Wydziale Zarządzania UŁ jest odpowiedzią na potrzeby zarówno biznesu, jak i studentów. Coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie sztucznej inteligencji w swojej działalności, budując na niej swoją przewagę konkurencyjną. Zwiększa się w związku z tym zapotrzebowanie na studentów z wiedzą biznesową, znających metody i potencjał tej nowej technologii – mówi dr Artur Modliński, kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją.

Obszarami działalności naukowej Centrum są badanie wpływu sztucznej inteligencji na zarządzanie i organizacje, zarządzanie komunikacją i relacjami w mediach społecznościowych oraz na platformach cyfrowych, zarządzanie przedsiębiorstwem cyfrowym i wirtualnym zespołem, cyberbezpieczeństwo oraz metody redukcji ryzyka w środowisku internetowym, technologie cyfrowe i ich rola w procesach zarządzania, strategie pozyskiwania i analizy danych cyfrowych, ewolucja i rozwój cyberspołeczeństwa. Specjaliści będą zajmować się również takimi zagadnieniami jak: Homo Cyber Oeconomicus – nowy paradygmat człowieka, marketing w erze technologii cyfrowych, technologie cyfrowe – nowy wymiar edukacji, budowanie przewagi konkurencyjnej w dobie cyfryzacji, inteligencja przedsiębiorstw 4.0
i zmiany w modelach biznesowych oraz kultura cyfrowa.

Rada programowa centrum składa się z uznanych polskich naukowców i międzynarodowych ekspertów z Francji, Włoch, Rosji, Portugalii, Stanów Zjednoczonych oraz Łotwy – autorów wielu publikacji w renomowanych wydawnictwach oraz czasopismach naukowych, zarówno w tematyce Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, nowej komunikacji, rynku cyfrowego, nowoczesnych technologii, jak i nowych koncepcji zarządzania oraz marketingu.

Najbliższe planowane wydarzenia to międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu cyberkomunikacji, a także seminaria obejmujące zagadnienia z marketingu cyfrowego, sztucznej inteligencji i zarządzania organizacją cyfrową.

Strona internetowa Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją: http://caicr.wz.uni.lodz.pl/

źródło: Wydział Zarządzania UŁ, foto: Shutterstock