Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Pierwszy Europejczyk

Naukowcom udało się zrekonstruować twarz pierwszego człowieka, który żył na terenie Europy.

Choć uczeni nie byli w stanie ustalić jakiej płci jest ta osoba, to jednak wiemy, że żyła ona w lasach Karpat na terenie dzisiejszej Rumunii 35 tysięcy lat temu.
Rekonstrukcja twarzy została wykonana przez Richarda Neave’a i opiera się na fragmentach czaszki i kości szczęki znalezionych w jaskini. Cechy twarzy wskazują na bliskie powinowactwo Europejczyków z ich afrykańskimi przodkami. Model głowy został wykonany z gliny.

Naukowcy odnaleźli szczątki w 2002 roku w Pesteri cu Oase położonej w południowo-zachodnich Karpatach.
Badacze ustalili, że między 34 a 36 tysięcy lat temu Europę zamieszkiwały dwie grupy: Neandertalczycy, którzy osiedli na tym terenie dziesiątki tysięcy lat wcześniej i Homo Sapiens, który przybył do Europy z Afryki przez Bliski Wschód.