Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Piotr Sztompka Socjologia. Analiza społeczeństwa. Nowe wydanie

Mija dziesięć lat od premiery Socjologii. Analizy społeczeństwa. Ten oryginalny, nowoczesny, przystępnie i interesująco napisany polski podręcznik do socjologii stał się największym akademickim bestsellerem w Polsce i przebojem zdobył pierwszą pozycję wśród podręczników do nauczania socjologii.

Przygotowane przez autora nowe wydanie sprawia, że Socjologia. Analiza społeczeństwa będzie nie tylko najlepszym z nich, ale także najaktualniejszym. Piotr Sztompka przejrzał i znacznie rozszerzył pierwotną wersję podręcznika, dopisując m.in. nowe rozdziały i wzbogacając książkę o nowe fotografie.

Socjologia. Analiza społeczeństwa obejmuje całokształt problematyki socjologicznej od najprostszych kontaktów międzyludzkich aż po najbardziej złożone struktury i procesy występujące w społeczeństwie globalnym. Celem książki jest prezentacja pojęć, kategorii i modeli teoretycznych stosowanych we współczesnej socjologii.

Książkę uzupełniają liczne diagramy i wykresy, biogramy wybitnych socjologów, bibliografia, słownik pojęć, liczne fotografie oraz test sprawdzający nabyte wiadomości. Ma ona dopomóc w kształtowaniu niezbędnej dziś każdemu socjologicznej wyobraźni. Jest adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyką życia społecznego, a zwłaszcza do studentów socjologii i innych kierunków nauk społecznych, ekonomicznych czy humanistycznych.

 
 

Piotr Sztompka jest profesorem socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Europejskiej im. J.Tischnera. Jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem czynnym PAU, Academii Europejskiej w Londynie i Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk w Bostonie. W latach 2002-2006 pełnił z wyboru funkcję Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). Wykładał wielokrotnie na uniwersytetach zagranicznych, amerykańskich i europejskich, a także w Meksyku, Argentynie i Australii. Jest autorem kilkunastu książek i ponad dwustu artykułów naukowych. Jego publikacje ukazały się w czternastu językach.