Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Podkarpackie Targi Pracy

28 lutego w Rzeszowie odbędą się VIII Podkarpackie Targi Pracy – Rzeszowskie Dni Aktywności Studenckiej.

VIII Podkarpackie Targi Pracy – Rzeszowskie Dni Aktywności Studenckiej, kierowane do wszystkich osób z Województwa Podkarpackiego poszukujących pracy. Honorowy Patronat nad Targami objął Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc.

Dla osób poszukujących pracy uczestnictwo w Targach będzie doskonałą okazją do zapoznania się z wymaganiami potencjalnego pracodawcy i działalnością Przedsiębiorcy. Targi umożliwią także przeprowadzenie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych i rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego. Pozwolą na bliższy kontakt z przyszłymi pracownikami oraz umożliwią spotkania pracodawców różnych sektorów gospodarki z całego Regionu i Polski.

Program Targów obejmuje prezentacje oraz wykłady Firm z Podkarpacia
i Polski. Podczas trwania Targów zaproszone Firmy wystawiać będą się na stoiskach targowych i oferować miejsca pracy.

W Targach wezmą także udział lokalne organizacje i stowarzyszenia, które przekazywać będą informacje oraz porady dotyczące aktywnego poruszania się na rynku pracy, bezpłatnych kursów, szkoleń, dotacji na rzecz zakładania działalności gospodarczej, praw pracowniczych, itp.

Targi trwają od 10.00 do 17.00. Wstęp jest bezpłatny. Na Targi warto zabrać ze sobą co najmniej kilka egzemplarzy CV.

Do uczestnictwa w Targach zapraszamy wszystkie osoby poszukujące pracy: zarówno studentów, absolwentów, uczniów szkół średnich, jak i osoby bezrobotne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-17 866-11-55 oraz na stronie internetowej www.targipracy.rzeszow.pl