Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Podpisanie porozumienia o współpracy międzyuczelnianej pomiędzy Politechniką Wrocławską a Missouri University Of Science And Te

W środę 23 września br., w Politechnice Wrocławskiej, odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy i wymianie akademickiej pomiędzy Missouri University of Science and Technology (USA) oraz Politechniką Wrocławską.

Umowę parafowali: JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski oraz Dr. Stewart Gillies z Wydziału Inżynierii Górniczej Missouri S&T.
 
Porozumienie ma na celu wspieranie współpracy w sferze dydaktyki, badań naukowych
oraz zwiększenie działań badawczych obu uczelni.
 
Współpraca międzyuczelniana obejmować będzie:
 
  • wymianę studentów;
  • wymianę pracowników i kadry akademickiej;
  • wspólne prace badawcze;
  • współorganizację seminariów i spotkań akademickich;
  • publikację wyników wspólnych projektów badawczych.
 
Po podpisaniu umowy, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej wyraził nadzieję, że dziś podpisana umowa przyczyni się do rozwoju badań w zakresie inżynierii górniczej – dziedzinie, w której obie uczelnie mają wybitne osiągnięcia”.
 
„Miałem okazję zwiedzić laboratoria na Wydziałach: Górnictwa i Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej i cieszę się, że nasi najlepsi studenci będą mogli pracować w tak znakomitych warunkach i korzystać z doświadczenia znamienitych profesorów” – powiedział dr. Stewart Gillies
 
Missouri University of Science and Technology jest jednym z czołowych uniwersytetów technologicznych świata. Dzięki swoim programom inżynieryjnym
i technologicznym uzyskał międzynarodową renomę. Missouri S&T oferuje studiowanie m.in. na takich kierunkach jak: inżynieria, chemia, fizyka, informatyka i matematyka.
 
Założony w 1870 roku jako University of Missouri School of Mines and Metallurgy (MSM), oferuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.
 
W 2008 roku, wg. oceny Rady ds. Akredytacji Szkół Wyższych USA, Missouri S&T został sklasyfikowany na 12. miejscu spośród wszystkich uczelni publicznych w Stanach Zjednoczonych.