Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

"Podręcznik umiejętności studiowania"

Autorka, Stella Cottrell pragnie pokazać nam jak lepiej i efektywniej studiować. Proponuje coś w rodzaju poradnika, który miałby usprawnić nasz proces uczenia się. Swoje założenia przetestowała na 50 tysiącach studentów i wykładowców. Z pozytywnym efektem.

Z „Podręcznika” można korzystać przez cały okres studiów. Autorka rozpoczyna bowiem od wyboru rodzaju studiów, przedstawia rozmaite możliwości kształcenia się i pomaga nam określić własne mocne i słabe strony. Następnie pokazuje sposoby i warunki uczenia się. Cottrell uświadamia nam także, jak ważna jest praca w grupie, umiejętność słuchania i brania udziału w dyskusji. To przydatna cecha, która pomoże nam nie tylko na studiach ale i także w późniejszej pracy. Pracodawcy cenią sobie bowiem nie tylko nasze indywidualne zdolności, ale także umiejętność współpracy. Z książki dowiemy się także jak prowadzić projekty, sporządzać raporty, jak pisać eseje, rozprawy, monografie  a także jak to nasze pisanie udoskonalić. Autorka pomoże nam także powtórzyć i przyswoić sobie przerobiony w ciągu semestru materiał a następnie przygotować się do egzaminu. Na koniec Cottrell proponuje nam ocenę własnych osiągnięć oraz zaplanowanie własnej kariery. Podsumowując „Podręcznik umiejętności studiowania” jest bardzo cenną pozycją dla tych, którzy chcą świadomie studiować a w konsekwencji rozsądnie zaplanować własną karierę zawodową.

Do wygrania w konkursie!