Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki

Autor prezentuje spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych.

Dodatkowo omawia takie zagadnienia jak: teoria podejmowania decyzji, wykorzystanie częstościowej interpretacji prawdopodobieństwa przy wyjaśnianiu poziomu istotności testu czy poziomu ufności estymatora przedziałowego, analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami na jednym czynniku – metody znajdujące stosunkowo częste zastosowania w opracowywaniu wyników badań psychologicznych, a pomijane w większości opracowań.

Przedstawiono także schematy postępowania z pakietem SPSS – narzędzia niezbędnego w realizacji obliczeń związanych z gromadzeniem i analizą danych z testów psychologicznych.

Książka jest adresowana głównie do studentów psychologii, choć ze względu na szeroki zakres omawianych metod, może być wykorzystywana przez pracowników naukowych, a zwłaszcza osoby prowadzące badania.

 

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki 
Wiesław Szymczak

 

Wydawnictwo DIFIN

www.difin.pl