Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Podstawy zarządzania organizacjami, Leszek F. Korzeniowski (Difin)

Książka Podstawy zarządzania organizacjami jest podręcznikiem, składającym się z dwóch części: pierwsza część, na którą składają się dwa rozdziały, zawiera podstawowe pojęcia dotyczące menedżera i jego osobowości wraz z przeglądem najważniejszych koncepcji zarządzania; druga obejmuje charakterystykę czterech podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.

Książka ta powstała na zamówienie studentów i doskonalących się menedżerów w polskich warunkach i z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych jej autora. Zawartość ograniczono do pojęć i zagadnień podstawowych, niezbędnych w procesie uczenia się, ale zgodnych z wymaganiami programowymi dla przedmiotu Zarządzanie dla studiów licencjackich na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, administracja, bankowość i finanse, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne itp.