Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Podsumowanie kadencji Parlamentu Studentów RP

Dwuletnia kadencja to okres organizacji znanych wszystkim inicjatyw oraz rozwoju dotychczas realizowanych projektów, ale i nowych wyzwań – chociażby związanych z sytuacją pandemii w naszym kraju i przejściu na nauczanie zdalne wszystkich uczelni.

2019 rok to czas realizacji sztandarowych projektów PSRP: odbyła się XXV Krajowa Konferencja PSRP w Kościelisku, tradycyjnym miejscu spotkań samorządów studenckich, w sierpniu uczestnicy Akademii PSRP #zaPROJEKTowani mają możliwość uczestniczyć w tygodniowym wyjeździe szkoleniowym, pozwalającym krok po kroku zaplanować i zorganizować projekt. Pod koniec sierpnia, po raz pierwszy w Krakowie, zorganizowana została Konferencja Ekspertów Praw Studenta, a w listopadzie odbywa się Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich wraz z Galą Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”. To także czas realizacji projektów związanych z aktywizacją przedstawicieli studentów w organach uczelni oraz praw studentów i działalności Rzecznika Praw Studenta.

Co było największym wyzwaniem w tej kadencji z perspektywy Przewodniczącego?

– Na początku z pewnością wdrożenie się do działania na zupełnie innym poziomie. Wcześniejsze doświadczenie z działalności w Samorządzie Studenckim Politechniki Łódzkiej nie są porównywalne ze skalą ogólnopolską, nawet pod kątem zarządzania zespołu, który składa się z osób rozsianych po całym kraju. Nie zaskoczę chyba nikogo stwierdzeniem, że wyzwaniem był czas pandemii, kiedy z dnia na dzień w całym kraju z większym bądź mniejszym pozytywnym skutkiem przeszliśmy na nauczanie zdalne. Na szczęście jako organizacja mieliśmy już spore doświadczenie w pracy zdalnej, niemniej musieliśmy od nowa wymyślić wydarzenia, których formuła znana jest od wielu lat. I tak na przykład w sierpniu przeszkoliliśmy ponad 120 osób w ramach Konferencji Ekspertów Praw Studenta online. – podsumowuje Dominik Leżański, Przewodniczący PSRP.

Parlament Studentów RP aktywnie działał od pierwszego dnia wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu uczelni – to na nasz wniosek zostały przedłużone legitymacje studenckie, tak by studenci nie musieli stać w kolejce do dziekanatu, tylko mogli sprawnie wrócić do domu. To również akcja “Student sam w domu”, oferująca ciekawe metody spędzania wolnego czasu i promująca dbanie o zdrowie swoje i bliskich a także “Strefa komfortu PSRP”, projekt skupiający się na dbaniu o zdrowie psychiczne oraz szerzeniu wiadomości z tego zakresu. Dzięki temu, każdy członek społeczności akademickiej mógł bezpłatnie skorzystać ze wsparcia psychologicznego online.

Dwa lata kadencji to także 20 posiedzeń Rady Studentów, propozycje zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 25 wydanych publikacje i opracowań, niezliczona ilość szkoleń i indywidualnych konsultacji dla przedstawicieli samorządów studenckich, tysiące spraw studenckich zgłaszanych przez media społecznościowe i bezpośrednio do Rzecznika Praw Studenta.

– Trudno wymienić wszystkie sprawy, które w ciągu tych dwóch lat były w orbicie zainteresowań PSRP. Cieszy mnie, że jako zespół wiele się nauczyliśmy w tym czasie – a jako Przewodniczącego – widoczne zaangażowanie osób z różnych uczelni i z różnych miast, które przekłada się na coraz skuteczniejsze działania. Osobiście oceniam tę kadencję jako bardzo udaną: udało nam się pozyskać dodatkowe środki w ramach różnych konkursów i zbudowaliśmy pozytywny wizerunek Parlamentu Studentów RP wśród środowiska akademickiego: zwłaszcza wśród studentów, ale też instytucji szkolnictwa wyższego czy potencjalnych partnerów. Kończę swoją kadencję z satysfakcją. – uśmiecha się Dominik Leżański. – Dla mnie osobiście była to niesamowita okazja do nawiązania kontaktów z ludźmi z całej Polski i przetestowania się w różnych sytuacjach, działając w niezwykle interesującym dla mnie obszarze szkolnictwa wyższego. Cieszę się, że od stycznia będę miał możliwość dalszego działania, już na mojej alma mater. Do zobaczenia!

Najważniejsze wydarzenia

  • Krajowa Konferencja PSRP – to wydarzenie, które co roku przyciąga kilkuset przedstawicieli samorządów studenckich z całego kraju, na intensywne 4 dni pełne szkoleń, paneli dyskusyjnych i integracji;
  • Konferencja Ekspertów Praw Studenta PSRP – wyjątkowe wydarzenie skierowane do samorządowców odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu praw i obowiązków studentów; każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu merytorycznym i metodycznym a także dostaje materiały poszkoleniowe (w tym wzór prezentacji);
  • Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich PSRP – wymiana doświadczeń między najbardziej doświadczonymi samorządowcami, panele dyskusyjne z udziałem praktyków i zaawansowane szkolenia to cechy charakteryzujące tego typu wydarzenia;
  • Gala Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”- coroczne wyróżnienie najciekawszych inicjatyw samorządów studentów, najlepszych projektów studenckich, wyróżniających się organizacji oraz studentów i studentek. Zwycięzcy wybierani są w internetowym głosowaniu.

Najważniejsze nowe projekty

  • Studenckie prawa – jasna sprawa: akcja informacyjna skierowana do studentów, przybliżająca regulacje prawne z zakresu szkolnictwa wyższego, oraz dedykowane przedstawicielom samorządów studenckich szkolenia; w ramach projektu powstały liczne artykuły i publikacje, dostępne, m.in. na stronie www.prawastudenta.edu.pl. Projekt w ramach zadania publicznego “Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • Strefa Komfortu PSRP: darmowe konsultacje online ze specjalistami, szkolenia i konsultacje dla samorządów studenckich i uczelni, artykuły, webinary i poradnik, a wszystko to w temacie zdrowia psychicznego, dbania o siebie i swoich bliskich, dostępne na stronie: www.wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl. Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez MNiSW;
  • Konkursy skierowane do społeczności akademickiej – Konkurs na najlepsze prace dyplomowe pozwolił na nagrodzenie najlepszych prac wieńczących studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite magisterskie oraz rozpraw doktorskich z zakresu: innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, nauki na rzecz lokalnej społeczności oraz edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Z kolei dzięki nagrodom przyznanym w ramach konkursu Aktywność kulturalna w środowisku akademickim umożliwiły wyróżniono najlepszych studentów, opiekunów oraz grupy oraz zespoły muzyczne i o zainteresowaniach innych niż muzyczne za działanie, ale i promowanie aktywności kulturalnej na uczelniach. Oba konkursy zrealizowano w ramach zadania zleconego przez MNiSW;
  • Student sam w domu – inicjatywa powstała w odpowiedzi na wprowadzone regulacje zawieszające funkcjonowanie uczelni w celu zachęcenia do ciekawego spędzenia czasu w domu, z dbałością o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich; studenci dzielili się swoimi sposobami, które były umieszczane na wydarzeniu na portalu Facebook oraz mieli możliwość wzięcia udziału w 19 szkoleniach i webinarach i 1 panelu Q&A z  Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • Kształcenie zdalne – historia prawdziwa: pierwsze na skalę ogólnopolską badanie zadowolenia studentów z kształcenia zdalnego, przedstawiające spojrzenie studentów i przedstawicieli samorządów studenckich na realizację programów studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Wyniki badań, artykuły i infografiki dostępne są na stronie: www.ksztalceniezdalne.psrp.org.pl. Projekt w ramach zadania publicznego “Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”;
  • Forum Kół Naukowych – pierwsza inicjatywa skierowana do studenckiego środowiska naukowego ze strony Parlamentu Studentów RP, oferująca możliwość zapisania się do publicznej bazy kół naukowych, korzystania ze szkoleń i konsultacji a także otrzymywania informacji dot. konkursów skierowanych do kół naukowych.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.