Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Pogodzić turystykę z ochroną środowiska – wyzwania zrównoważonego rozwoju nad Bałtykiem

W Kartuzach rozpoczęła się międzynarodowa Akademia Letnia „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”. Podczas trzech tygodni prowadzonych w języku angielskim warsztatów, wykładów i zajęć terenowych, uczestnicy będą zajmować się m.in. relacjami między turystyką a środowiskiem morskim na Półwyspie Helskim.

Do Kartuz przyjechało 28 osób z Polski i z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Są wśród nich zarówno studenci ostatnich lat, koordynatorzy projektów społecznych, dziennikarze, jak i pracownicy wyższych uczelni. Reprezentują takie dyscypliny jak np. ekonomia, zarządzanie, ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, architektura krajobrazu, urbanistyka, geografia i biologia. Zostali wybrani spośród ponad 460 chętnych, biorących udział w dwustopniowym bezpłatnym szkoleniu on-line, które odbywało się od marca do maja br.

– Nie spodziewałam się, że poziom kursu będzie tak wysoki. Myślałam, że jako osoba mająca już do czynienia ze zrównoważonym rozwojem poradzę sobie bez większego trudu, a test na koniec pierwszego etapu był mimo wszystko wyzwaniem – wspomina Marta Szkaradkiewicz, uczestniczka tegorocznej Akademii Letniej, na co dzień studentka z Poznania. Do Kartuz przyleciała jednak z Budapesztu, gdzie odbywa praktyki w FAO, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

– Zdecydowałam się na udział ze względu na bardzo praktyczny wymiar Akademii Letniej. Ponadto chcę poznać ludzi zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju, reprezentujących różne dziedziny – dodaje Marta Szkaradkiewicz.

 

Uczestnicy tegorocznej edycji m.in. przeprowadzą badania obserwacyjne oraz wywiady z interesariuszami, na tej podstawie spróbują wskazać kierunki działań pozwalające na współistnienie turystyki i ochrony przyrody tak, aby korzyści odnosiła zarówno przyroda, turyści, jak i miejscowa społeczność.

Podstawą projektu jest koncepcja usług ekosystemów oraz ich znaczenie w zarządzaniu obszarami morskimi. I choć usługi ekosystemów brzmią skomplikowanie, pod tym pojęciem kryją się korzyści uzyskiwane z przyrody. Zalicza się do nich m.in. dostarczanie surowców, pożywienia, regulowanie klimatu, ale i możliwości rekreacji i doznania estetyczne.

Intensywny ruch turystyczny w strefie przybrzeżnej ma niewątpliwy wpływ na ekosystem – dlatego pomiar oraz analiza parametrów tego ruchu może pomóc w planowaniu odpowiednich metod i narzędzi ochrony środowiska.

To już druga edycja Akademii Letniej koncentrująca się na tematyce usług ekosystemów. W ubiegłym roku uczestnicy brali udział w unikatowych w skali kraju badaniach wyceny wartości ekonomicznej drzew przyulicznych w centrum Łodzi. Wyniki zostały opublikowane w poradniku „Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast”, który ukazał się na przełomie maja i czerwca br.

Podczas Akademii uczestnicy współpracują również  z firmami oraz organizacjami i zgłębiając tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zdobywają nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie praktyczne. Akademię Letnią „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” ukończyło dotychczas ponad 400 osób.Tegoroczna XV edycja potrwa do 28 lipca. O Fundacji Sendzimira

Fundacja Sendzimira jest wiodącą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Od 15 lat inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, współpracując w tym celu z firmami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi oraz środowiskiem akademickim. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji jest realizowana od 15 lat Akademia Letnia „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”. Fundacja należy do międzynarodowej sieci AtKisson Group, zrzeszającej ekspertów i organizacje pracujące na rzecz zrównoważonego rozwoju.