Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Polacy chcą się edukować w temacie cyfryzacji

80 proc. Polaków uważa, że konieczne jest wdrożenie programów edukacyjnych zwiększających kompetencje obywateli w zakresie usług cyfrowych w codziennym życiu. Prawie trzy czwarte badanych jest zdania, że inicjatywa ta powinna wyjść od ministerstw zaangażowanych w procesy cyfryzacji kraju – wynika z najnowszych badań On Board PR i SW Research.

On Board PR Ecco Network pod patronatem PKPP Lewiatan przygotował raport „Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej – szanse i bariery”, autorem badań jest SW Research. Zdecydowana większość, bo aż 80 proc. badanych uważa, że program edukacyjnyzwiększający kompetencje obywateli w zakresie usług cyfrowych w codziennym życiu jest społeczeństwu potrzebny. Zdania na temat tego, od kogo powinna wyjść inicjatywa programów edukacyjnych są podzielone. 41 proc. respondentów uważa, że program powinno zainicjować Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 29 proc., że wiele Ministerstw lub Rada Ministrów współpracująca nad projektem, a 18 proc. iż inicjatywę w tym zakresie powinien podjąć samorząd lokalny.

Ponad połowa badanych chciałaby uczestniczyć w programie edukacyjnym zwiększającym kompetencje cyfrowe. Co dziesiąty badany deklaruje, że jego chęć uczestnictwa zależy od innych czynników, takich jak: zakres programu, koszt uczestnictwa oraz możliwość nauczenia się czegoś nowego. Respondenci wskazywali różne grupy społeczne, do których programy edukacyjne powinny być kierowane.

Ponad połowa respondentów uznała, że programy edukacyjne powinny objąć wszystkich, 18 proc., że powinny być adresowane do mieszkańców terenów wiejskich, 17 proc. – dla bezrobotnych a 16 proc., że dla emerytów i rencistów.

Pełny raport „Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej – szanse i bariery” zostanie przedstawiony już w październiku br.. Raportjest kolejnym z serii opracowań On Board PR Ecco Network, który powstał we współpracy z PKPP Lewiatan. Badanie zrealizowało SW Research.

***

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-22 sierpnia 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 739 Internautów w wieku 16-49 lat. Próba badawcza jest reprezentatywna dla populacji Polaków w wieku 16-49 pod względem łącznego rozkładu płci i kategorii wiekowych.