Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Polacy mają łeb do interesów

Młodzi Amerykanie są wciąż bardziej przedsiębiorczy od Europejczyków, wśród których zaledwie 30% chciałoby założyć własną firmę – wynika z opublikowanego Eurobarometru. Unijne statystyki ratują Polacy i mieszkańcy trzech krajów bałtyckich. Czy Polska naprawdę jest krajem ludzi przedsiębiorczych?

Połowa młodych Europejczyków (od 15 do 24 lat) ze starych państw UE w ogóle nigdy nie myślała o rozpoczęciu własnego biznesu. Sytuacja jest zdecydowanie lepsza w krajach, które przystąpiły do UE w ostatnich latach. Podczas gdy w „starych” krajach UE tylko 28% młodych chciałoby założyć firmę w ciągu w najbliższych pięciu lat, w „nowych” myśli o tym 40%, czyli prawie tyle samo co w USA (42%).
W rankingu przedsiębiorczości ponad unijną średnią wybijają się Polska oraz trzy kraje bałtyckie, gdzie o własnym biznesie myśli nawet więcej młodych niż w USA. 50% młodych Łotyszy oraz 48%, Litwinów i 47% Estończyków zadeklarowało ochotę założenia własnej firmy w ciągu najbliższych pięciu lat. Niestety często ci młodzi ludzie kończą na chęciach. Dlatego właśnie powstała fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. – Ułatwiamy prowadzenie firmy i przekonujemy młode osoby, że warto prowadzić własną firmę – mówi Dariusz Żuk, prezes AIP.
Polska dzięki Akademickim Inkubatorom będzie miała jeszcze jedną okazję do zabłyśnięcia na polu przedsiębiorczości. AIP zostały nominowane do Europejskich Nagród Przedsiębiorczości. Nagrody są wyrazem uznania dla wielu innowacyjnych, lokalnych inicjatyw, które podjęto w celu promowania wzrostu gospodarczego i zwiększania poziomu zatrudnienia w Unii. Dają one możliwość rozpowszechniania dobrych praktyk, prezentując władzom administracyjnym i małym firmom szereg udanych pomysłów, które być może będą mogli dostosować do swojej sytuacji. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Portugalii  w 3 grudnia 2007 r. – Nominacja pozwala na rywalizację na arenie międzynarodowej z innymi projektami UE. Chcielibyśmy zdobyć pierwsze miejsce w Europie i tym samym rozpocząć realizację idei Polski Przedsiębiorczej – mówi Dariusz Żuk, prezes AIP.
AIP świadczy innowacyjną usługę zwaną „preinkubacja”. W jej ramach młody przedsiębiorca za równowartość 50 euro miesięcznie otrzymuje m.in. pomoc prawną (tworzenie umów) i księgową (rozliczanie faktur), działalność za zasadzie pionu dzięki czemu w początkowym etapie unika obciążeń podatkowych, biuro z wyposażeniem, pomoc w promocji i reklamie (co roku pojawia się około 500 artykułów i audycji o beneficjantach) oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy strukturalnych. Wartość świadczeń udzielanych przez inkubator przez specjalistów jest wyceniana na 1600 euro miesięcznie.
Partnerzy Społeczni zaangażowani w budowę i rozwój AIP to przede wszystkim 23 uczelnie wyższe (zapewnienie infrastruktury dla AIP), Business Centre Club i 24 Loże Regionalne BCC (pozyskiwanie zleceń dla firm AIP), Fundusze Kapitałowe, sieci Aniołów Biznesu (inwestycje w firmy AIP), firmy: Euro Bank SA, Ernst&Young, Lenovo, Comarch (wsparcie finansowe i merytoryczne), parki naukowo-technologiczne (przekazywanie firm technologicznych), największe media ogólnopolskie i regionalne (promocja projektów i firm AIP), powiatowe urzędy pracy (dotacje dla firm AIP) oraz ministerstwa (wsparcie merytoryczne).