Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Policjanci uczą studentów

Białostoccy studenci pod okiem policjantów poznawali sytuację osób bezdomnych.

Właśnie zakończyła się czwarta edycja programu „Studenckie spotkania z bezdomnością: Nadzieja – TAK, obojętność – NIE”. Zajęcia ze studentami prowadzili policjanci. Podczas trwania programu udało się pomóc ponad stu bezdomnym osobom. 60 studentów rozmawiało ze 150 bezdomnymi. 90 procent z nich skorzystało z doraźnej pomocy studenckiej braci, natomiast 5 procent z nich zdecydowało się, za namową młodych białostoczan, zamieszkać w domu opieki społecznej.